1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Lao động
 • Điều kiện về hưu tước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế

  • 15/05/2021
  • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Tinh giảm biên chế là chính sách của nhà nước nhằm đưa ra khỏi cơ quan nhà nước những người dư dôi để cơ cấu lại để bộ máy vận hành hiệu quả hơn. Trong số đối tượng này đủ tuổi có thể về hưu sớm sẽ được về hưu theo chính sách tinh giảm biên chế, nhằm trẻ hóa bộ máy nâng cao chất lượng làm việc.

  1. Luật sư tư vấn về Luật Lao động

  Đối tượng thuộc chính sách tinh giảm biên chế và được nghỉ hưu sớm là ai? Thủ tục được tiến hành như thế nào? Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vậy thì đừng ngần ngại hãy liên lạc với chúng tôi qua hotlline 1900.6169 để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc các vấn đề pháp lý.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống thực tiễn mà Luật Minh Gia phân tích dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

  2. Tư vấn về nghỉ hưu theo chính sách tinh giảm biên chế

  Câu hỏi tư vấn: Tôi là công chức, tôi sinh tháng 8/1965 hiện muốn nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2021 theo chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP, năm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian đóng bảo hiểm gần 31 năm. xin hỏi điều kiện để về hưu trước tuổi vào năm 2021 và tư vấn giúp cách thực hiện, xin cảm ơn.

  Trả lời tư vấn: Chào anh, cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của anh chúng tôi đã tư vấn như sau:

  Thứ nhất, về các trường hợp thuộc đối tượng được tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/ 2014/ NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung hợp nhất với Nghị định 143/2020/NĐ-CP như sau:

  Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

  1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

  b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

  c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

  d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

  đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

  g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  h) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

  2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ) dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

  Theo điểm e Khoản 2 Điều 6 trên đối với trường hợp 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giảm biên chế trong đó công chức có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ và năm liền kề xét không hoàn thành nhiệm vụ và tự nguyện xin thực hiện tình giảm biên chế được cơ quan đồng ý là đối tượng được xét tinh giảm biên chế.

  Thứ hai, Đối tượng về hưu trước tuổi được quy định tại Điều 8 Nghị định 143/2020/NĐ-CP:

  Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

  1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.”

  Theo thông tin anh đã cung cấp thì anh sinh 8/1965 thì đến năm 2021 anh đã được 56 tuổi. Theo độ tuổi nghỉ hưu tại Điều 169 Bộ luật Lao động thì năm 2021 nam nghỉ hưu vào 60 tuổi 3 tháng. Độ tuổi của anh đang trong diện có được thực hiện chính sách về hưu trước tuổi. Như vậy, anh thuộc đối tượng được xét cho về hưu sớm theo chính sách tinh giảm biên chế.

  Trường hợp này anh có ý định xin nghỉ và được cơ quan nơi anh đang làm việc đồng ý. Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế là lập danh sách đối tương thuộc diện tinh giảm biên chế trình lên cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.

Bài viết nổi bật