Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.

  • 13/01/2017
  • Ls Nguyễn Thảo
  • Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính mức lương hưu hàng tháng cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau:

  Câu hỏi đề nghị tư vấn:

  Tôi có Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/4 /2016 Thời gian công tác liên tục và nghỉ hưu đủ tuổi, nếu tính đóng BHXH thì ngoài 20 đóng BHXH tôi còn đóng dư 20 năm 9 tháng. Vậy cho tôi biết tôi cách tính lương hưu và tiền được trả 1 lần do đóng dư BHXH (Bậc lương của tôi là 4,06, vượt khung lương qua nhiều năm là 14%, phụ cấp khu vực là 2%, phụ cấp trách nhiệm là 2% trong 9 năm cho đến khi có quyết định hưu). Rất mong được tư vấn trả lời sớm . Xin cám ơn.

  Trả lời tư vấn:

  Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

  Thứ nhất, về mức hưởng bảo hiểm xã hội.

  Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Vậy thời gian đóng bảo hiểm của bác được tính tròn là 21 năm. Bác nghỉ hưu vào năm 2016 nên mức hưởng như sau:

  + 15 năm đầu: 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

  + 6 năm tiếp theo: 6 x 2 = 12% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

  Tổng bác được hưởng 57% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

  Hiện nay, Luật bảo hiểm xã hội 2014 chỉ quy định được hưởng trợ cấp một lần khi có số thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%. Trường hợp của bác, bác mới đạt 57%, chưa vượt mức tối đa 75% nên bác không được hưởng trợ cấp một lần.

  Thứ hai, về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

  Công ty không hỗ trợ tính mức tiền lương cụ thể do liên quan tới nhiều yếu tố. Theo thông tin bác đưa ra thì bác làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công ty có thể đưa ra các căn cứ, 

  Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

  "Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

  a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

  d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;"

  Điều 10 nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội:

  "Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

  1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

  Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này."

  Điều 17 nghị định 115/2015/NĐ-CP về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

  "Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

  1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

  2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động"

  Ban tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và cách tính lương hưu 2014.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng
  P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169