Tuấn Luật sư

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP

Tôi là giáo viên thpt thuộc Huyện X, Tỉnh Bình Thuận. Sinh ngày 30/12/1959, vào ngành tháng 12 năm 1983. Đóng BHXH tính đến tháng 12 tôi tròn 32 năm. Tính tuổi đời cũng đến tháng 12/2015 tôi tròn 56 tuổi. Theo như Hiệu trưởng nhà trường tôi đang dạy có gợi ý tôi muốn hưu trước tuổi không? Xin hỏi luật sư, theo nghị định 108; tôi có thể làm đơn xin về hưu trước tuổi được không? Nếu được xin chỉ cho tôi mẫu đơn?

 

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP
Nghỉ hưu trước tuổi


Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ- CP về chính sách tinh giản biên chế như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

.....

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;
”.

Theo như bác trình bày, đến tháng 12/2015 bác tròn 32 năm đóng bảo hiểm xã hội; 30/12/2015 bác tròn 56 tuổi. Đối chiếu với quy định chúng tôi vừa nêu ở trên, thì bác đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, ngoài được hưởng các chế độ theo luật bảo hiểm xã hội 2006 thì bác còn được hưởng quyền lợi sau:

 - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

 -  Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

 -  Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.  

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí