Nguyễn Kim Quý

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013. Không đóng bảo hiểm liên tục 6 tháng trước khi nghỉ việc thì có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nội dung tư vấn: Chào Luật sư, Em xin được tư vấn thắc mắc về điều kiện hưởng BHTN như sau. Em đi làm được 7 năm 9 tháng sau đó nghỉ việc gián đoạn không tham gia BHXH  03 tháng (01.2019 - 03.2019). Sau đó đi làm lại từ tháng 04.2019 đến nay (06.2019) và tham gia BHXH lại được 3 tháng. Xin cho em hỏi nếu bây giờ em nghỉ việc tại công ty mới thì em có đủ điều kiện hưởng BHTN hay không. Hay em phải đóng lại BHXH liên tục 6 tháng thì mới đủ điều kiện. Xin cảm ơn ! Trân trọng

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy, điều kiện để bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

+ Bạn là người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

a) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.”

+ Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

+  Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Vì bạn không nói rõ hợp đồng của bạn với công ty là hợp đồng gì nên nếu hợp đồng của bạn với công ty là hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn thì trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019 bạn có đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên hoặc nếu hợp đồng của bạn là hợp đồng mùa vụ thì trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019, bạn có đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên. Pháp luật không quy định khoảng thời gian 12 tháng này bắt buộc phải đóng liên tục nên việc bạn đóng ngắt quãng không vi phạm điều kiện này.

+  Đã nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

+  Chưa tìm được việc sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Như vậy, bạn không cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng liên tục trước khi nghỉ việc mà chỉ cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ giải quyết cho bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trân trọng

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí