Tuấn Luật sư

Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động

Nhờ VP tư vấn giúp về trợ cấp tai nạn lao động như sau: Tôi bị tai nạn lao động với mức độ suy giảm khả năng lao động là 37%. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng hay không? Nếu được thì chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào? Mong được giải đáp sớm, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì bạn được hưởng chế độ tai nạn lao động. Và với mức độ suy giảm 37% khả năng lao động, bạn sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức hưởng quy định tại Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 như sau:

“Điều 49. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

...”

Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động

>> Tư vấn Chế độ tai nạn lao động qua điện thoại: 1900.6169

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng của bạn sẽ được tính như sau:

Suy giảm 31% khả năng lao động = 30% mức lương cơ sở; 6% = 12% mức lương cơ sở. Vậy bạn sẽ được hưởng 42% mức lương cơ sở (VD: với mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.390.000 thì mức hưởng của bạn sẽ bằng 42% x 1.390.000 = 583.500).

Ngoài mức trợ cấp được tính theo mức suy giảm khả năng lao động, bạn còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm tai bạn lao động, bênh nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo dữ liệu ban đầu bạn không cung cấp số năm đóng bảo hiểm và mức lương đóng bảo hiểm hàng tháng của bạn, do đó chúng tôi không thể xác định cụ thể mức hưởng cho bạn.

Trân trọng!

P. Tư vấn -  Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí