Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Điều kiện giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp kiêm nhiệm?

  • 14/01/2021
  • Phạm Diệu
  • Giáo viên kiêm nhiệm được hưởng thêm các khoản phụ cấp nào? Những đối tượng nào được hưởng phụ cấp đứng lớp? Phụ cấp đứng lớp gồm những mức nào? Luật Minh Gia giải đáp vấn đề này như sau:

  Phụ cấp đứng lớp là phụ cấp cơ bản của giáo viên, được chi trả cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, giáo viên còn được hưởng một số khoản phụ cấp khác như: phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thu hút, thâm niên...Với mỗi loại phụ cấp được áp dụng cho từng đối tượng khác nhau căn cứ trên thời gian công tác, điều kiện, địa điểm làm việc. Do đó, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khoản phụ cấp này thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ cụ thể.

  1. Chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên kiêm nhiệm dạy thể dục?

  Hỏi: Chào công ty Luật Minh Gia. Tôi có một trường hợp sau đây kính nhờ Công ty Luật Minh Gia giúp đỡ trả lời: Tôi là một giáo viên trong diện biên chế đang giảng dạy môn Thể dục tại một trường THPT. Năm học 2019-2020 tôi được nhà trường phân công kiêm nhiệm công tác thể dục. Theo Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tôi được nhà trường giảm 2 tiết dạy/tuần. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết dạy thực hành theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng chính phủ đối với các tiết phụ trách thể dục toàn trường hay không? Kính mong công ty hồi âm. Trân trọng cảm ơn!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg  quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao:

  "Điều 3. Chế độ bồi dưỡng

  Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

  Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

  Điều 4. Chế độ trang phục

  1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

  2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

  Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.".

  Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, hiện tại bạn đang giáo viên thể dục tại trường THPT, do đó bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng tiền và bồi dưỡng bằng hiện vật. 

  2. Giáo viên các trường cao đẳng được hưởng phụ cấp đứng lớp như thế nào?

  Hỏi: Xin hỏi luật sư vấn đề sau:Chúng tôi trước đây là trường cao đẳng (cao đẳng cộng đồng) thuộc bộ giáo dục quản lý về chuyên môn theo quyết định 244/2005/QĐ_TTg thì phụ cấp đứng lớp là 25%. Nay tất cả các trường cao đẳng đều thuộc bộ lao động thương binh và xã hội quản lý. Giảng dạy theo luật giáo dục nghề nghiệp. Nghĩa vụ chúng tôi cũng thay đổi tăng lên. Vậy xin hỏi luật sư các trường cao đẳng như cao đẳng cộng đồng. Phụ cấp giáo viên có được hưởng 30% như trong quyết định 244/2005/QĐ_TTg quy định hay không? Vì sao?

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu càu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTG:

  "1. Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định như sau:

  a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

  b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

  ..."

  Như vậy, theo quy định trên thì mức phụ cấp 30% chỉ áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Trường hợp của bạn giảng dạy tại trường cao đẳng cộng đồng nên mức phụ cấp ưu đãi nghề là 25%.

  3. Không trực tiếp giảng dạy có được hưởng phụ cấp ưu đãi?

  Hỏi: Nhờ luật sư giúp đỡ. Tôi xét vào mã ngạch kỹ sư không phải giáo viên và được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ Giáo vụ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện. Bằng cấp của tôi đầy đủ đáp ứng được điều kiện tham gia giảng dạy nhưng ban giám đốc nói tôi không trong ngạch giáo viên nên không được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo. Như vậy đúng hay sai? Xin luật sư giúp đỡ!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung bạn yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC về phạm vi và đối tượng áp dụng:

  "a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

  b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

  c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền".

  Như vậy, các đối tượng nhà giáo hoặc cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương đang trực tiếp giảng dạy hoặc đối tượng nhà giáo thuộc biên chế trả lương làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm thì mới được hưởng phụ cấp ưu đãi. Trường hợp, bạn không trực tiếp giảng dạy cũng không làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn