Trần Việt Dũng

Điều động, biệt phái công chức, viên chức đang nuôi con nhỏ

Chào luật sư, Em muốn hỏi luât sư một vấn đề như sau: em là giáo viên THCS của một tỉnh miền núi phía bắc, nơi cái đói và cái nghèo vẫn còn phổ biến. học sinh thì chủ yếu là dân tộc thiểu số. Em muốn hỏi luật sư về chế độ của giáo viên nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có phải đi tăng cường (đi biệt phái) hay không, và có được giảm số tiết đứng lớp không?


Trả lời :Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Thứ nhất, cần hiểu thế nào là điều động và thế nào là biệt phái theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 7 của Luật Cán bộ công chức năm 2008 có quy định :

10. Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

11. Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.

12. Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Nếu bạn là công chức mà chuẩn bị đi điều động  thì theo quy định tại điều 50 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có quy định về điều động thì không quy định hạn chế đối với người lao động nữ.

1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.
 
Nếu  bạn là cán bộ được quyết định đi biệt phái  thì theo điều 53 Luật Cán bộ công chức năm 2008  thì :
 
Điều 53. Biệt phái công chức

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức
khi hết thời hạn biệt phái.


6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
 
Như vậy cần phải xem trong quyết định đó là điều động  hay biệt phái để áp dụng.

Thứ hai,  nếu bạn là viên chức thì bạn sẽ không phải đi biệt phái theo quy định của pháp luật. Mời bạn tham khảo bài viết sau : Ưu tiên của viên chức nữ trong quy định về biệt phái viên chức

Trân trọng!
Cv: Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn