LS Ngọc Anh

Đang hưởng chế độ ốm đau có được xin nghỉ thêm nữa không?

Nội dung tư vấn: Cho em xin hỏi: Ở cơ quan em có trường hợp mắc bệnh u trực tràng phải nhập viên điều trị và phẫu thuật cắt bỏ khổi u. Thời gian điều trị từ ngày 06/4/2015 đến ngày 04/6/2015 thì ra viện. Nhưng do tình trạng sức khỏe chưa ổn định, bên BHXH huyện cho đồng chí đó nghỉ 40 ngày và được hưởng lương BHXH 75%. Nhưng đến nay cá nhân đồng chí vẫn còn yếu và thời hạn nghỉ đến hết ngày 10/8/2015.

Đồng chí viết đơn xin nghỉ điều trị tại gia đình đến chưa thể đi làm được. Vậy cho em xin hỏi: Đồng chí đó vẫn còn đang điều trị tại nhà thì đồng chí ấy còn được nghỉ chế độ không? Và tính lương như thế nào? Em xin trân thành cảm ơn.
 
Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Dựa trên nội dung bạn trình bày và căn cứ theo quy định của pháp luật thì đối với trường hợp nghỉ việc theo chế độ ốm đau, thì pháp luật có quy định đối với các trường hợp này như sau:

Ngoài những chế độ hưởng đối với trường hợp trên (nghỉ 40 ngày, hưởng 75% lương) thì đối với người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

Như vậy thì mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ ốm đau theo quy định của Luật bảo hiểm xã  hội năm 2006, nếu như cảm thấy sức khỏe vẫn còn yếu mà chưa thể đi làm sau khi nghỉ theo chế độ, thì người lao động được quyền xin nghỉ thêm thời gian để dưỡng sức phục hồi như trên. Thời gian nghỉ chế độ dưỡng sức phục hồi được tính từ sau khi kết thúc thời gian hưởng chế độ ốm đau.

Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

Chế độ dưỡng sức phục hồi trên do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, thời gian nghỉ dưỡng do đơn vị sử dụng lao động quyết định.

Trân trọng!
CV Đặng Dịu – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí