Tuấn Luật sư

Đã tham gia BHXH bắt buộc có được miễn chế độ tập sự công chức không?

Tôi làm hợp đồng tại vị trí địa chính từ năm 2014 của xã A. Năm 2019 tôi được xét tuyển thành công chức tại vị trí này theo diện thạc sĩ và xã A là xã miền núi KV1. Khi có quyết định tuyển dụng tôi chỉ hưởng 85% của bậc 2 là đúng hay sai và theo căn cứ pháp lý nào vậy luật sư? Nhờ luật sư tư vấn giúp, vì tôi nghĩ mình được miễn tập sự và hưởng 100% lương mới chính xác! Kính nhờ luật sư

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về việc miễn chế độ tập sự đối với công chức:

 

Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định chế độ tập sự đối với công chức như sau:

 

"12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 20 như sau:

 

Điều 20. Chế độ tập sự đối với công chức

 

2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

 

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

 

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

 

c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

 

4. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này.”

 

Theo quy định trên, công chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự và trong thời gian đóng BHXH bắt buộc người được tuyển dụng làm công việc theo đúng yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng thì được miễn tập sự.

 

Đối chiếu với trường hợp của bạn: Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn làm việc tại vị trí địa chính từ năm 2014 của xã A và đến nă 2019 được xét tuyển thành công chức tại vị trí này. Trường hợp trong thời gian bạn làm việc với hình thức hợp đồng mà có đóng BHXH bắt buộc tối thiểu 12 tháng (thời gian tập sự đối với công chức loại C) thì bạn sẽ được miễn chế độ tập sự. Do đó, nếu đơn vị bạn đang áp dụng chế độ tập sự với bạn thì bạn cần xem xét thời gian tham gia BHXH bắt buộc với công việc địa chính đã đủ 12 tháng chưa? Trường hợp bạn đã đóng BHXH đủ 12 tháng mà vẫn phải thực hiện chế độ tập sự thì bạn có thể gửi đơn kiến nghị đến đơn vị bạn đang công tác để yêu cầu được thực hiện việc miễn chế độ tập sự và hưởng 100% lương theo đúng quy định pháp luật. 

 

​Thứ hai, về việc xếp lương của công chức đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc:

 

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định như sau:

 

"2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn."

 

Và Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh đối với công chức:

 

"- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;"

 

Theo đó, trường hợp bạn có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần và hiện nay được bố trí làm việc theo đúng công việc trước kia đảm nhiện thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc sẽ là căn cứ để được xếp ngạch, bậc lương phù hợp. Nếu bạn làm việc theo hợp đồng và được đóng BHXH bắt buộc với vị trí địa chính từ năm 2014 thì hiện nay đơn vị bạn xếp lương cho bạn bậc 2 là phù hợp theo quy định pháp luật (đủ 36 tháng giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng một bậc lương). 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng 

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí