Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Không đến nhận trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu BHTN không?

  • 05/08/2016
  • Lê Thị Thanh Quỳnh
  • Chào Luật sư! Cháu đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP là 03 tháng.

   

  Thời gian trình diện là ngày 10/08/2015 nhưng cháu xin được việc làm ờ TP. Hồ Chí Minh và ký hợp đồng lao động thử việc vào ngày 05/08/2015 sau đó công ty cử cháu đi Hà Nội học tập, công tác trong vòng 1 năm. Tháng 10/2015, cháu ký hợp đồng chính thức và vẫn công tác ở Hà Nội (cháu có giấy công tác xác nhận của chi nhánh Tổng Công ty ở Hà Nội). Bây giờ cháu về lại TP và lên Bảo hiểm xin hủy quyết định và bảo lưu thời gian hưởng Bảo hiểm thất nghiệp nhưng trên bảo hiểm thất nghiệp nói cháu phải có hợp đồng lao động mới xem xét, khi cháu trình hợp đồng thử việc ngày 05/08/2015 và hợp đồng lao động chính thức 10/2015 thì BHTN nói là họ dựa trên hợp đồng lao động chính thức 10/2015. Mà tháng 10/2015 thì quá trễ so với ngày hẹn 10/08/2015. Cháu có nói là nhưng cháu chính thức đi làm 10/8/2015 và đã đi công tác lúc nhận việc, vậy mà họ không chịu. Vậy xin hỏi Luật Sư trường hợp của cháu thì thế nào ạ? Có bảo lưu được không hay mất luôn ạ? Cháu xin cảm ơn!

   

  Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

   
  Khoản 6, Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:
   
  "6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

  Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định."
   
  Căn cứ theo quy định này thì bạn chưa đủ điều kiện để được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp do khoảng thời gian kể từ ngày bạn hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng bạn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là chưa quá 03 tháng,
   
  Trong trường hợp bạn đủ điều kiện để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì đó là trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Không đến nhận trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu BHTN không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  CV Sơn Tùng - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169