Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Đã báo trước 45 ngày nhưng công ty yêu cầu bàn giao công việc không cho nghỉ thì xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động đã báo trước 45 ngày nhưng công ty yêu cầu bàn giao công việc không cho nghỉ. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Kính gửi công ty Luật Gia Minh. Tôi hiện tại đang làm việc cho một công ty nước ngoài, thời gian làm việc từ năm 2011 cho đến nay. Do điều kiện gia đình, tôi có làm đơn thông báo thời gian nghỉ việc với công ty trước 45 ngày. Nhưng từ lúc đưa đơn chuyển sang phòng HCNS họ không nhận đơn và yêu cầu tôi mang đơn trực tiếp nộp cho Sếp tổng (Sếp người nước ngoài). Sếp có nói chuyện là không tuyển ngoài mà muốn tôi tự đào tạo người trong nhóm lên, sau đó tôi cũng báo cáo lại sếp là không có ai trong nhóm chấp nhận bàn giao công việc của tôi. So với thời hạn xin báo nghỉ 45 ngày tôi làm kéo dài thêm 15 ngày nữa nên Số ngày thông báo trước khi nghỉ là 60 ngày.

 

Vậy giờ tôi nghỉ tự do thì tôi có được:1) Nhận quyết định thôi việc (do công ty ko cho tôi nghỉ và không tuyển người bàn giao); 2) Công ty có chốt bảo hiểm cho tôi (khi tôi chuyển lại sổ bảo hiểm, vì hiện tại tôi đang giữ sổ BH); 3) Tôi có phải bồi thường gì cho công ty khi tôi tự ý nghỉ việc do đến hạn mà công ty không tuyển người vào bàn giao công việc của tôi?; 4) Công ty tôi trả lương tháng trước vào ngày 15 hàng tháng của tháng kế tiếp vậy 15 ngày kế tiếp tôi có được công ty thanh toán tiền lương khi nghỉ việc tự do?; 5) Trong suốt thời gian làm tôi cũng mới có ký HĐLĐ theo năm lần 2, vậy thì HĐLĐ của tôi có được cho là hợp đồng vô thời hạn? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư. Mong sớm nhận được tin phản hồi từ Quý công ty.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về loại hợp đồng.

 

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

 

“Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã làm việc tại công ty từ năm 2011 đến nay, đã ký hai lần hợp đồng lao động 1 năm, do đó, theo quy định trên, hợp đồng của bạn sẽ được chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn.

 

Thứ hai, về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

 

"3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

 

Như vậy, do hợp đồng lao động của bạn và công ty là hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi đã báo trước 45 ngày.

 

Hiện tại Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật khác không có quy định về việc tiếp tục làm việc, bàn giao công việc trong thời gian bao lâu. Việc công ty yêu cầu bạn phải đào tạo người thay thế, tiếp tục làm việc là dựa trên thỏa thuận giữa hai bên và quy định trong hợp đồng lao động, văn bản nội bộ của công ty (nếu có). Trong trường hợp không có thỏa thuận về việc đào tạo nhân viên thay thế giữa bạn và công ty và trong hợp đồng lao động, nội quy lao động,... không có quy định như trên thì bạn hoàn toàn có thể nghỉ việc sau khi hết 45 ngày báo trước đúng luật và không có trách nhiệm bồi thường cho công ty theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012.

 

Thứ ba, về việc nhận quyết định thôi việc và giải quyết quyền lợi về tiền lương, chốt sổ bảo hiểm xã hội.

 

Khoản 2 và 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

 

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

 

Như vậy, công ty có trách nhiệm thanh toán cho bạn các khoản liên quan như tiền lương những ngày bạn làm việc (kể cả thời gian bạn bàn giao công việc và đào tạo nhân viên mới), tiền lương những ngày chưa nghỉ (Điều 114) và một số khoản tiền khác trong hợp đồng lao động... trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài không quá 30 ngày. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thực hiện việc chốt sổ và trả sổ bảo hiểm cho bạn và ký quyết định thôi việc/ chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Trong trường hợp công ty không thực hiện các nghĩa vụ trên, bạn có thể gửi đơn lên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn Lao động – Công ty Luật Minh Gia.

 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí