Lò Thị Loan

Công ty sau khi sáp nhập tự ý cho người lao động ngừng việc không lương có đúng không?

Trong quá trình lao động khó tránh khỏi có những trường hợp do sự cố xảy ra buộc phải tạm ngừng hoạt động lao động cho dù cả hai bên trong quan hệ lao động đều không mong muốn và dẫn đến tình trạng ngừng việc. Vậy trường hợp công ty tự ý cho người lao động ngừng việc không lương với lý do không đủ tiền chi trả lương sau khi sáp nhập hai cơ quan thì công ty phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về ngừng việc.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về ngừng việc như:

+ Nắm được các điều kiện để ngừng việc theo quy định của pháp luật;

+ Nắm được các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

+ Biết được những trình tự thủ tục hưởng trợ cấp mất việc và trợ cấp thất nghiệp ;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về ngừng việc.

Nội dung tư vấn: Xin hỏi Luật sư như sau: Tôi hiện đã 45,46 tuổi và có thời gian làm việc liên tục tại 1 CQ từ khi còn trẻ. (hợp đồng hiện tại là HĐ không xác định thời hạn) thì đột nhiên bị CQ cho nghỉ việc không lương 3 tháng từ tháng 7 - 9/2018 với lý do không đủ tiền chi trả lương sau khi sát nhập 2 CQ vào tháng 6/2018. Hết thời hạn CQ lại gọi lên báo nghỉ tiếp 3 tháng nữa mà không hứa hẹn điều gì. Tôi không đồng ý với cách giải quyết trên, nên đã yêu cầu cơ quan nếu không bố trí được việc làm cho tôi thì cho tôi nghỉ theo đúng luật lao động. Bây giờ CQ nhắn tin lên lấy sổ bảo hiểm đã chốt về trong khi tôi chưa ký bất kỳ giấy tờ gì với CQ. Xin hỏi CQ làm thế có đúng không? Nếu nghỉ việc tôi sẽ được chi trả trợ cấp lọai mất việc hay trợ cấp thôi việc hay cả 2 cùng với trợ cấp thất nghiệp. Tôi phải làm những thủ tục cần thiết gì để được hưởng đầy đủ những khoản trợ cấp trên xin chân thành cảm ơn Luật sư và công ty đã hỗ trợ!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp cho ngừng việc.

Khi người lao động phải ngừng việc thì sẽ được trả lương theo Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

...”.

Theo đó, nếu cơ quan bạn đột nhiên cho bạn ngừng việc thì phải có nghĩa vụ trả đầy đủ tiền lương cho bạn trong những tháng bị ngừng việc theo mức tiền lương đã được xác định trong hợp đồng lao động.

Thứ hai, vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động sau khi sáp nhập doanh nghiệp.

Đối với trường hợp phải cho người lao thôi việc khi sáp nhập doanh nghiệp thì người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 45 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

...

3. Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.

Theo đó, nếu sáp nhập doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp (doanh nghiệp nhận sáp nhập) phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng lao động hiện có và tiến hành, sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Nếu không sử dụng hết số lao động hiện có thì doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo Điều 46 Bộ luật Lao động. Nếu phương án sử dụng lao động xác định phải cho người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật lao động:

“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

...”.

Người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động thường xuyên từ 12 tháng trở lên khi bị mất việc làm thì sẽ được trả trợ cấp mất việc làm, mỗi năm làm việc được trả 01 tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc = Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế - (Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp + Thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động tri trả trợ cấp thôi việc).

Theo quy định của Luật Việc làm, thì từ ngày 01/1/2009 người lao động sẽ được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, từ thời điểm này người lao động sẽ không được chi trả trợ cấp mất việc làm mà sẽ được chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba, thủ tục hưởng trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp.

Đối với trợ cấp mất việc làm (tính từ thời điểm bắt đầu làm việc đến hết 12/2008) sẽ do công ty chi trả, không cần phải làm hồ sơ.

Trợ cấp thất nghiệp (tính từ 01/01/2009) sẽ do Trung tâm dịch vụ việc làm chi trả, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

 + Quyết định thôi việc;

 + Quyết định sa thải;

 + Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí