Cà Thị Phương

Công ty không trả lương thì phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề Công ty không trả lương cho người lao động sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi tư vấn:  Em kính nhờ Luật sư tư vấn giúp em trường hợp này ạ. Em là sinh viên làm thêm cho 1 siêu thị mini em nghỉ việc từ tháng 9 năm 2019, nhưng đến nay công ty vẫn không chịu trả lương tháng cuối cho em ạ. Đồng thời, trong bảng lương của em, công ty trừ 1 triệu tiền làm mất hàng và nói rằng đã trừ đều tất cả nhân viên. Em yêu cầu công ty đưa bằng chứng mất hàng thì công ty không chịu đưa ạ. Em đã nhiều lần lên công ty khiếu nại nhưng vẫn không được giải quyết ạ. Em kính nhờ Luật sư tư vấn giúp em nên giải quyết trường hợp này thế nào ạ? Em trân trọng cảm ơn ạ! Trân trọng

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 Theo Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là:

"Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày".

Mặt khác, theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì việc trả lương được thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 96 Bộ luật lao động:

- Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

- Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo thông tin bạn cung cấp, thì bạn nghỉ việc từ tháng 9/2019. Trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật mà công ty không trả lương cho bạn thì công ty đang vi phạm quy định về trả lương không đầy đủ, đúng hạn cho nhân viên.

Việc công ty không trả lương đúng hạn là đã vi phạm quy định của pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 13. Vi phạm quy định về tiền lương

“…

3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật Lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả đủ tiền lương cho người lao động theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này;

b) Buộc trả khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.”

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn có quyền yêu cầu công ty giải quyết cũng như yêu cầu công ty thực hiện việc thanh toán lương hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu công ty đưa ra căn cứ, bằng chứng về viêc bạn làm mất hàng để trừ lương của bạn,  đối chiếu với những điều khoản trong Hợp đồng lao động mà bạn đã ký kết với công ty xem có điều khoản nào qui định về việc được trừ trực tiếp vào tiền lương khi người lao động làm mất hàng hay không?

Trong trường hợp bạn đã yêu cầu mà phía công ty vẫn không giải quyết thì bạn có thể nhờ sự giúp đỡ từ phía Công đoàn cơ sở tại đơn vị. Nếu hai bên không thỏa thuận giải quyết được vấn đề bạn có quyền gửi đơn khiếu nại tới Phòng lao động thương binh xã hội hoặc khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở công ty để yêu cầu giải quyết.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí