Phạm Diệu

Công ty có trách nhiệm báo trước bao lâu khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn?

Luật sư tư vấn về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Kính gửi Công ty Luật Minh Gia! Xin phép cho em hỏi về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Lý do: Hết hạn hợp đồng. Theo như luật quy định, khi người lao động hết hạn hợp đồng thì công ty phải thông báo bằng văn bản ít nhất trước 15 ngày. Và công ty đã làm đúng như quy định như vậy. Tuy nhiên, người lao động không đồng ý ký vào thông báo chấm dứt hợp đồng và cũng không muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Đối với trường hợp này thì phía công ty cần làm thủ tục gì tiếp theo để chứng minh là công ty đã thông báo cho người lao động đúng quy định. Để tránh phát sinh vấn đề về sau, khi công ty đã thông báo đúng quy định rồi và người lao động không chịu ký vào thông báo, sau này lại nói là công ty chưa thông báo. Mong Quý Luật Sư tư vấn giúp em phải làm thế nào với các trường hợp như vậy? Em chân thành cảm ơn! Trân trọng!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

…”.

Theo quy định nêu trên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trước ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn. Về phương thức thông báo thì hiện nay pháp luật hiện hành không quy định cụ thể, do đó người sử dụng lao động có thể trực tiếp đưa văn bản thông báo cho người lao động, hoặc có thể gửi qua đường bưu điện…

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại người lao động không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và không nhận văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp động lao động của công ty, do đó trong trường hợp này nếu người lao động không xác nhận về việc đã nhận văn bản thông báo thì công ty có thể gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện, có dấu xác nhận đã gửi của bưu điện để làm căn cứ chứng minh công ty đã gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động.

Tư vấn miễn phí