Vy Huyền

Công ty có phải thanh toán tiền nghỉ phép năm cho NLĐ sau khi nghỉ thai sản không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Sau khi nghỉ thai sản thì NLĐ đã nộp đơn nghỉ việc và yêu cầu công ty thanh toán tiền lương 6 ngày phép trong thời gian nghỉ thai sản. Vậy Công ty có phải thanh toán tiền nghỉ phép năm cho người lao động không?Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Kính thưa Luật sư, Tôi là MT - kế toán công ty VTS. Hiện tại công ty tôi có 1 trường hợp :Chúng tôi có ký kết hợp đồng không thời hạn với NLĐ . Tháng 09/2018-28/2/2019: NLĐ này nghỉ thai sản và đi làm lại ngày 1/3/2019. Đến ngày 28/1/2019 Công ty tôi có gởi mail cho nhân viên này luân chuyển công việc sang vị trí khác vì nhân viên này chưa hoàn thành nhiệm vụ tại vị trí cũ sau khi thai sản. Nhưng NLĐ đã nộp đơn nghỉ việc và yêu cầu chúng tôi thanh toán tiền lương 6 ngày phép trong thời gian nghỉ thai sản.Theo nội quy Công ty chúng tôi đã đăng kí với sở Thương binh: ngày phép của năm sẽ được cộng dồn đến quý 2 năm sau. Nếu NLĐ không nghỉ sẽ bị huỷ.

Hỏi: Vậy Công ty chúng tôi có phải thanh toán tiền lương ngày phép này cho NLĐ.Cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 về Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP như sau:

1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

...

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được tính là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm. Trường hợp của công ty bạn, người lao động có thời gian nghỉ thai sản 6 tháng, trong thời gian này sẽ được tính 6 ngày phép năm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 114 về Thanh toán tiền lương trong những ngày chưa nghỉ của Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Trong trường hợp của bạn, mặc dù công ty có đăng ký nội quy lao động với nội dung ngày phép của năm sẽ được cộng dồn đến quý 2 năm sau, nếu người lao động không nghỉ sẽ bị hủy, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 114 nêu trên thì người lao động do thôi việc mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Do đó, công ty bạn sẽ phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lương 6 ngày phép trong thời gian nghỉ thai sản cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng.
Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí