Lò Thị Loan

Công ty có được sử dụng nội quy để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo quy định của Bộ luật lao động là việc một bên trong quan hệ hợp đồng chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần có sự đồng ý của bên còn lại. Vậy trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thực hiện những thủ tục nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như:

+ Nắm được các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động ;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Biết được trách nhiệm của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Nội dung tư vấn: Công ty Luật Minh Gia, công ty chúng tôi xin tư vấn về điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chúng tôi có thể sử dụng nội dung sau cho việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động không ạ? Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: Người lao động không hoàn thành công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động; không chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động; vi phạm bảo mật thông tin của công ty sau 3 lần lập biên bản. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Do địch họa, dịch bệnh; (ii) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xin trân trọng cám ơn quý công ty.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động trong các trường hợp quy định tại Điều 38, như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.”

Ngoài ra, nếu như thuộc vào một trong các trường hợp sau đây thì người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, khi người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải tuân theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Bộ luật lao động 2012. Trường hợp không tuân theo đúng những quy định trên, người sử dụng lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Dựa vào những phân tích trên, khi công ty muốn sử dụng nội dung trong nội quy của công ty để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì những nội dung này phải phù hợp với quy định của pháp luật. Các nội dung trong nội quy của công ty dùng làm căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần quy định chi tiết và đầy đủ hơn để phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí