Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Công ty có được giữ sổ bảo hiểm khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động?

  • 18/10/2019
  • Nguyễn Kim Quý
  • Luật sư tư vấn về vấn đề công ty giữ sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

  Nội dung tư vấn: E xin chào luật minh gia. E có câu hỏi về tiền lương của người lao động sau khi nghỉ việc: e có làm 1cty may VN.C trước khi e có nghỉ việc e viết đơn và nghỉ sau 1 ngày và cty có quy định là phải viết đơn trước 30 ngày đối với người k nộp bảo hiểm và đối với người nộp bảo hiểm là 45 ngày. E có nghỉ luôn sau khi viết đơn và tháng đó e  đến lấy lương được tổ trưởng của bộ phận mình trả 100% lương nhưng sau 4 ngày bên nhận sự cty lên bảo tổ trưởng bộ phận nhắn tin cho e trả lại 50% lương. Bây giờ e nghỉ được 4 tháng cty k gọi e đến lấy sổ bảo hiểm xã hội, mà giờ e gọi để hỏi sổ bảo hiểm xã hội thì bên nhân sự cty bắt e phải trả 50% tháng lương đó mới trả e sổ bảo hiểm xã hội. Vậy e phải làm ntn để lấy lại sổ bảo hiểm xã hội của mình để nôp cty mới ạ. E xin chân thành cảm ơn ạ

   

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

   

  Bạn nghỉ việc tại công ty nhưng chỉ viết đơn báo trước và nghỉ sau 1 ngày thay vì báo trước 30 hoặc 45 ngày theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu công ty không đồng ý cho bạn nghỉ ngay sau khi viết đơn thì thức là bạn đang chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với công ty. Tuy nhiên, dù là chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật hay trái luật thì công ty vẫn có các trách nhiệm theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2012 như sau:

   

  “Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

   

  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

   

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

   

  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

   

  Theo đó, việc chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng với người lao động nên khi bạn xin nghỉ việc tại công ty thì công ty có trách nhiệm phải chốt sổ và trả sổ bảo hiểm cho bạn. Việc công ty yêu cầu bạn trả lại 50% lương mới trả sổ bảo hiểm xã hội là không có căn cứ vì theo quy định trên, họ bắt buộc phải trả những hồ sơ, giấy tờ, sổ bảo hiểm xã hội đã giữ của người lao động không liên quan đến việc người lao động đã thực hiện việc bồi thường cho người sử dụng lao động nếu chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hay chưa. Nếu công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể làm đơn khiếu nại đến phòng Lao động – Thương binh & xã hội để được giải quyết.

   

    Hotline: 1900.6169