Vy Huyền

Cộng dồn bảo hiểm xã hội thời gian đi bộ đội giải quyết như thế nào?

Đi bộ đôi từ tháng 2/1993 đến tháng 8/1995. Khi xuất ngũ nộp lại tiền trợ cấp xuất ngũ cho tỉnh đội để chuyển về xí nghiệp A học nghề. Liệu có được cộng thời gian đi bộ đội vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

Nội dung tư vấn: Tôi đi bộ đội từ tháng 2/1993 đến tháng 8/1995. Khi về tôi nộp lại tiền trợ cấp xuất ngũ cho tỉnh đội  để chuyển về xí nghiệp A học nghề. Tháng 8/1998 tôi đi làm và đóng bảo hiểm đến nay. Hiện tại sổ bảo hiểm của tôi không được cộng thời gian đi bộ đội. Các giấy tờ tôi vẫn còn đủ.

Hỏi: Vậy tôi muốn hỏi luật sư trường hợp của tôi có được cộng thời gian đi bộ đội không? Và thủ tục thế nào? Rất cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn về Luật bảo hiểm bắt buộc về Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội:

1. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

a) Người lao động làm việc trong khu vực nhà nước liên tục công tác đến ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội;

...

2. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp, ban đi bộ đội từ tháng 2/1993 đến tháng 8/1995. Khi về bạn nộp lại tiền trợ cấp xuất ngũ cho tỉnh đội  để chuyển về xí nghiệp A học nghề. Tháng 8/1998 bạn đi làm và đóng bảo hiểm đến nay. Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 23 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì nếu bạn có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 về  Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT của Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

...

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS).

b) Hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01).

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Sổ BHXH đã được cấp;

+ Hồ sơ kèm theo: Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ…;

Trân trọng.
 

Phòng Luật sư tư vấn lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí