Nguyễn Thị Biển

Công chức điều động đơn vị mới có được giữ phụ cấp chức vụ?

Công chức là người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Công chức là công dân Việt Nam, trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

1. Luật sư tư vân về công chức

Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác thì có được hưởng phụ cấp chức vụ không? Mức phụ cấp hưởng là bao nhiêu? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đọc liên hệ tới Luật Minh Gia để tư vấn.

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc liên quan đến phụ cấp chức vụ của công chức, bạn cần tham khảo các quy định pháp luật về công chức hoặc ý kiến của luật sư có chuyên môn. Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến công chức, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169, để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để có thêm kiến thức về pháp luật.

2. Công chức điều động đơn vị mới có được giữ phụ cấp chức vụ?

Nội dung tư vấn: Cơ quan tôi là đơn vị hành chính nhà nước (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh), khi thành lập phòng Pháp chế (ngày 15/4/2014) theo NĐ 55/2011/NĐ-CP cũng đã bổ nhiệm phó trưởng phòng theo quy định (là công chức nhà nước). Đến năm tháng 12/2016, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV, ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ... về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng nên không còn phòng Pháp chế, Văn phòng Sở bao gồm luôn cả công tác pháp chế. Do đó Giám đốc sở đã có quyết định giải thể Phòng pháp chế và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng pháp chế; điều động công chức phòng Pháp chế về Văn phòng Sở công tác. Cho tôi hỏi, trường hợp này (Phó phòng Pháp chế đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ và điều động về văn phòng sở nhận nhiệm vụ mới) có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? nếu được bảo lưu thì bảo lưu trong thời gian bao lâu?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, vấn đề bạn hỏi chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ – CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định như sau:

Điều 39. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.    

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn, khi bạn được điều động sang đơn vị mới, khi này sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

Thứ nhất, nếu bạn đang là công chức quản lý mà được điều động sang vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm là phó phòng pháp chế thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong khoảng thời gian là 6 tháng. 

Thứ hai, nếu bạn đang là công chức quản lý mà được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới cao hơn hoặc bằng phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì hưởng phụ cấp chức vụ theo chức vụ được tiếp nhận.

Gọi ngay