Tuấn Luật sư

Có việc làm sau khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề đặt ra khi người lao động chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người lao động không biết về chế độ thất nghiệp, điều kiện hưởng thất nghiệp để làm hồ sơ hưởng, do vậy để đảm bảo quyền lợi cho mình bạn nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về lao động hoặc bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

1. Luật sư tư vấn trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cho người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Đây được coi là một chiếc phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Trong thời gian người lao động chưa tìm kiếm được việc làm, các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ một phần thu nhập, tạo cơ hội cho người lao động học nghề và tìm kiếm công việc mới. Vậy điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? Mức hưởng như thế nào? Hồ sơ, thủ tục giải quyết ra sao? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư Luật Minh Gia sẽ giải đáp, tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ Thời gian làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn dưới đây để nắm được quy định pháp luật.

2. Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới sau khi nghỉ việc không?

Câu hỏi: Hôm trước em có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm nhưng 2 hôm sau e tìm được việc làm ngay như vậy e có được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa hay không? Hay phải chờ 20 ngay sau mới có thể đi tìm việc làm?

Có việc làm sau khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại điều 46 Luật việc làm 2013 về trợ cấp thất nghiệp:

"Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Do đó, để có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải làm hồ sơ đến Trung tâm giới thiệu việc làm và sẽ được xem xét hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 20 ngày kể từ ngày Trung tâm tâm giới thiệu việc làm nhận được hồ sơ của bạn.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tuy nhiên để có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải thỏa mãn điều kiện là chưa tìm được việc làm trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất thất nghiệp theo quy định tại điều 18 Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP:

"Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Do đó, nếu bạn đã tìm được việc làm và đã được đóng BHTN nối tiếp thì bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu khi bạn nghỉ việc sau này. Nếu bạn chưa thuộc trường hợp đóng BHTN bắt buộc ở công ty mới thì bạn vẫn được hưởng BHTN.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí