LS Vũ Thảo

Có thể đăng ký thất nghiệp để hưởng BHTN tại nơi không phải là Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc?

Luật sư cho em hỏi về đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp như sau ạ: Em nghỉ việc ở Thái Bình và chuyển vào TP HCM sinh sống . Em muốn làm thủ tục và lĩnh bảo hiểm thất nghiệp tại Tp HCM thì phải làm sao vì em không có điều kiện về Thái Bình làm chế độ. Em xin cảm ơn.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký thất nghiêp như sau:

"1. Đăng ký thất nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP  đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

...'


Như vậy, bạn có thể đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh (không phải là nơi bạn đã làm việc trước khi mất việc hoặc chấm dứt HĐLĐ). Khi đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu tại Thái Bình nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trân trọng

C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn