Nguyễn Kim Quý

Có thể chuyển người lao động làm công việc khác hợp đồng lao động với mức lương thấp hơn không?

Luật sư tư vấn về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng. Điều kiện điều chuyển được pháp luật quy định như thế nào? Mức lương của công việc mới thấp hơn 85% so với công việc cũ thì có được điều chuyển không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Xin chào Luật Minh Gia ! Xin cho tôi đặt câu hỏi như sau: Do sắp xếp lại tổ chức có một chức danh công việc được loại bỏ, nhân viên đang phụ trách công việc này được điều chuyển sang vị trí công việc khác có mức lương thấp hơn có được hay không? Lưu ý: - Công ty không tuyển nhân viên khác để thay thế vào công việc của nhân viên bị điều chuyển - Mức lương của vị trí công việc mới sẽ thấp hơn 85% so với công việc cũ. - Vị trí công việc mới sẽ là lâu dài (không phải điều chuyển tạm thời như trong Điều 31 của Bộ Luật Lao Động) Trân trọng cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty bạn do sắp xếp lại tổ chức nên có điều chuyển nhân viên sang vị trí khác, tuy nhiên, việc điều chuyển người lao động của công ty phải tuân theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012:

 “Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, công ty sẽ chỉ được tạm điều chuyển nhân viên sang vị trí khác do nhu cầu sản xuất, kinh doanh không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trừ trường hợp có sự đồng ý của người lao động, tức là nếu muốn điều chuyển nhân viên sang vị trí khác so với hợp đồng lao động mà thời gian dài hơn 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm thì công ty cần phải có sự đồng ý của người đó bằng văn bản theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

 “Điều 8. Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.”

Người lao động bị điều chuyển sang công việc mới sẽ được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Trường hợp công ty điều chuyển nhân viên mà mức lương thấp hơn 85% mức lương công việc cũ thì công ty không đủ điều kiện để điều chuyển nhân viên sang công việc mới theo quy định của BLLĐ. Nếu công ty cố tình điều chuyển nhân viên quá thời hạn 60 ngày mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động và mức lương của công việc mới thấp hơn 85% mức lương của công việc cũ thì người lao động có quyền khiếu nại hoặc ngừng việc, công ty có trách nhiệm phải trả lương ngừng việc cho người lao động trong trường hợp này.

Trân trọng

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí