Trần Phương Hà

Có thai rồi mới đóng bảo hiểm thai sản được không?

Xin chào Quý Luật sư. Tôi muốn hỏi về việc đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản khi đã có thai như sau. Chị gái tôi ký hợp đồng làm việc chính thức với một Công ty nước ngoài từ T 05/201x đến T05/201x và chính thức nghỉ việc từ T06/201x. Đồng thời ngay trong T06/201x chị gái tôi làm việc cho một công ty tư nhân và cũng đóng bảo hiểm từ T06/201x. Trước khi nhận việc được một tuần chị gái tôi phát hiện có thai.

Nhưng do sức khỏe yếu nên chị gái tôi định làm việc đến hết tháng 07/20xx sẽ xin Cty nghỉ luôn để ở nhà dưỡng. Nếu chị gái tôi làm việc đến hết tháng 07/20xx thì thời gian đóng bảo hiểm tại Cty tư nhân này mới chỉ được 2 tháng. Ngày dự kiến sinh của chị tôi là 1/2/20xx. Theo tôi được biết về chế độ thai sản năm 201x thì người phụ nữ sinh con nếu muốn được hưởng chế độ thai sản phải có thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con. Nếu chị tôi sinh vào tháng 02/201x thì thời gian 12 tháng sẽ tính từ tháng 02/201x đến tháng 01/201x và số tháng bắt buộc đóng BHXH sẽ tính từ tháng 02/201x đến T07/201x.

Vấn đề tôi muốn hỏi là trong luật có quy định rõ doanh nghiệp có thời gian đóng BHXH trong bao lâu để nhân viên như chị gái tôi được hưởng chế độ thai sản, vì công ty hiện tại của chị tôi là Cty nhỏ, trước nay thuê công nhân theo mùa vụ nên chưa từng đóng bảo hiểm, khi chị gái tôi nhận việc đã yêu cầu Cty đóng bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi và tính chất công việc của chị tôi cũng mang tính xuyên suốt và liên tục. Xin cảm ơn rất nhiều!

1. Đóng bảo hiểm sau khi mang thai có được hưởng thai sản không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

- Về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cóthẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

>> Tư vấn quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, gọi: 1900.6169

Tại điều 9 Thông tư 59/2015/TT - BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định".

Căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn thì chị gái làm việc, có đóng BHXH đầy đủ đến hết tháng 07/201x và sẽ xin công ty nghỉ luôn để ở nhà dưỡng, ngày dự kiến sinh của chị là 1/2/201x. Theo quy định của pháp luật, chị gái của bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản, mặc dù mới đóng BHXH bắt buộc tại đơn vị mới được 02 tháng do đóng đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng (như chị phân tích).

- Về trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản

Quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định cho người sử dụng lao động.

- Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

---

2. Tư vấn về chế độ bảo hiểm thai sản?

Câu hỏi:

Chào luật sư, Luật sư cho em hỏi về chế độ bảo hiểm thai sản: Vợ em mang bầu được gần 2 tháng, ngày dự sinh là 21/6/202x. Vợ em bắt đầu làm việc ở công ty từ 1/10/202x, thử việc 2 tháng, bắt đầu tham gia và nộp bảo hiểm vào tháng 12/202x. Tính đến hết tháng 5/202x vợ em mới đóng bảo hiểm được 6 tháng.

Vậy cho em hỏi, vợ em có được hưởng chế độ bảo hiểm trước và sau khi sinh không ạ? Để được hưởng bảo hiểm thì phải đóng tới bao lâu và sinh ít nhất sau ngày nào ạ? Mức hưởng bảo hiểm là như thế nào ạ? Cảm ơn luật sư!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

- Xác định điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ vào Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Xem trích dẫn quy định tại phần tư vấn (1)

Do vậy mà đến tháng 05/202x nếu vợ anh đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Về mức hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo Điều 39 Luật BHXH quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Theo đó thì mức hưởng của vợ bạn là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trân trọng.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn