Tuấn Luật sư

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

Nhờ Luật sư tư vấn về trường hợp có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng đối với viên chức như sau: Chị N ký hợp đồng làm việc tại một trường đại học với thời gian là một năm, sau khi làm việc được hai tháng chị Huyền xin được suất học bổng và có xin trường cho đi học, phía nhà trường đồng ý cho chị N đi học với điều kiện sau khi học xong phải về trường công tác thêm ba năm nữa.

Nếu không làm đủ thời gian đó thì chị N sẽ phải bồi thường cho phía nhà trường. Hai bên đã làm cam kết là sau khi đi học về chị N sẽ làm việc thêm ba năm nhưng sau khi đi học về chị N lại muốn nghỉ việc, vậy chị có phải bồi  thường như đã cam kết.

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

>> Giải đáp thắc mắc về Bồi thường chi phí đào tạo

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:


Quan hệ lao động giữa chị N và trường đại học mà chị giao kết hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo Luật viên chức 2010 và chị N là viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010:

"Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật".

Trong trường hợp, chị N được nhà trường cử đi đào tạo thì theo khoản 3 Điều 35 Luật viên chức năm 2010 có quy định:

"3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ".

Cụ thể, Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ – CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định:

“Viên chức được cử đi đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức, sắp xếp lại;

b) Đáp ứng nhu cầu xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Tại điểm c, khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ – CP cũng quy định trong trường hợp viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết thì phải bồi thường chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, trường hợp của chị N được đi học theo chương trình học bổng, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 143/2010/NĐ – CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đạo tạo thì:

"3. Nghị định này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển".

Chị N là viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn tại đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, chị N sẽ không phải bồi thường như đã cam kết với trường đại học.

Trân trọng!

Luật gia: Nguyễn Mỵ - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay