Nguyễn Thị Lan Anh

Có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút khi đã hưởng chế độ theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP không?

Tiền lương hàng tháng ngoài mức lương theo chức danh, công việc thì còn có một số khoản phụ cấp bổ sung. Trong đó, phải để đến phụ cấp thu hút khi làm việc ở vùng kinh tế mới, khó khăn. Vậy, quy định pháp luật về vấn đề này cụ thể như thế nào?

1. Luật sư tư vấn về phụ cấp thu hút:

Phụ cấp thu hút là một khoản phụ cấp bổ sung áp dụng đối với người lao động khi đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, đảo xa đất liền trong khoảng thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Tùy thuộc vào từng đối tượng, mức phụ cấp sẽ có sự khác nhau. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp mức phụ cấp thu hút sẽ do hai bên thỏa thuận. Đối với cán bộ, công chức, viên chức mức phụ cấp thu hút sẽ do chính phủ quy định. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng biết và nắm rõ các quy định về vấn đề này. Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, bạn có thể liên hệ với đội ngũ luật sư chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Bạn cũng có thể xem thêm bài viết tư vấn của chúng tôi dưới đây.

2. Luật sư tư vấn về phụ cấp thu hút của viên chức:

Nội dung tư vấn: Tôi là giáo viên công tác tại trường A từ năm 01/09/2007 cho đến năm 2012. Trong thời gian công tác ở trường này được Chính phủ công nhận xã nghèo( theo Nghị định 61/NĐ-CP) với lộ trình 05 năm từ 01/08/2006 đến 01/08/2010. Kể từ sau ngày 01/08/2010, trường tôi không còn nằm trong diện được hưởng chế độ của Nghị định 61/NĐ-CP nữa. Tôi tiếp tục công tác ở đây đến tháng 09/2012 thì chuyển về trường mới là trường không nằm trong diện vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Bốn năm sau đó, nghĩa là mãi đến năm 2016, trường tôi mới chuyển về mới được duyệt hưởng chế độ 116. Như vậy, tôi được hưởng những chế độ nào, và tôi có được hưởng tiếp phụ cấp thu hút 70% lại từ đầu hay không? Kính nhờ các luật sư tư vấn giùm. Xin trân trọng cám ơn!  

Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp trên chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương hưu trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

"Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó".

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 61/2006/NĐ-CP) quy định:  

"3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

Như vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý chỉ được hưởng một lần phụ cấp, trừ trường hợp đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng chưa được luân chuyển về nơi làm việc trước khi chuyển đến thì mới được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo thông tin cung cấp, bạn đã được hưởng phụ cấp thu hút và không thuộc trường hợp trên nên không được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút.

Ngoài ra, bạn có thể được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP tùy vào thời gian công tác thực tế.

“1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.”

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí