Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Có được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu?

  • 11/10/2015
  • Bế Thanh Tùng
  • Câu hỏi: Tôi tham gia công tác ở ủy ban nhân dân xã từ năm 1997. Nhưng đến năm 2006 tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến tháng 02/2016 tôi đủ tuổi về nghỉ hưu. Tôi xin hỏi tôi có được đóng tiếp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội để tôi được hưởng chế độ hưu khi tuổi nghỉ không.Nếu đóng thì đóng như thế nào.


  Câu trả lời: 
   
  Cám ơn Chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp của  chị, chúng tôi xin tư vấn như sau:
   
  Khoản 1, điều 50  Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng hưu như sau:

  Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
   
  b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”
   
  Đến năm 2016 Chị 55 tuổi, đủ tuổi nghỉ hưu đối với nữ. Nhưng thời gian đóng bảo hiểm của chị mới được 10 năm, trong khi đó luật quy định phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, do vậy Chị không đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.
   
  Chị không đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng chị có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần, theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

  “Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu
   
  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội”.

  Và chị chỉ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần mà sẽ không được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đưởng hưởng lương hưu, bởi:
   
  Ở khoản 2, điều 70, Luật bảo hiểm xã hội quy định:

  2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”.

  Theo quy định này, trường hợp của chị đủ 55 tuổi đời, nhưng thiếu tới 10 năm đóng bảo hiểm xã hội nên chị sẽ không được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho tới đủ 20 năm mà chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần như đã nêu ở trên.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV. Bạc Hưởng – Công ty Luật Minh Gia.

Bài viết nổi bật

    Hotline: 1900.6169