Trần Việt Dũng

Có được thỏa thuận tiền lương tham gia bảo hiểm thấp hơn tiền lương thực nhận?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc công ty tham gia bảo hiểm xã hội với mức tiền lương thấp hơn so với tiền lương thực tế. Nội dung tư vấn như sau:

Cho tôi hỏi là tôi làm trong doanh nghiệp nhà nước tới nay được 8 năm.theo như công ty đề ra là 7 bậc đối với công nhân kỹ thuật là hết bậc.từ bậc 1 lên bậc 2 là 2 năm,bậc 2 lên bậc 3 là 3 năm,bậc 3 lên bậc 4 là 3 năm nếu không vi phạm hay chuyển đổi công việc thì hội đồng lương sẽ xét tuyển thi để nâng bậc lương và tính vậy là giờ tôi được nâng bậc lương từ bâc 3 lên bậc 4 nhưng tôi lại nhận được thông báo là làm bài thi lên bậc từ bậc 2 lên bậc 3 mà trong khi đó tôi vẫn đang hưởng bậc 3 thì tại sao lại lên bậc 3 nữa.tôi hỏi thì người ta bảo là tất cả đều xuống một bậc để đóng bảo hiểm còn thực tế công làm của tôi vẫn lên bậc 4 bình thường.Vậy cho tôi hỏi là công ty làm vậy có đúng không?tôi có lợi gì trong việc này không? Mong nhận được sự tư vấn từ luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi có q uan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ tại điều 6 Quyết định 595/QĐ – BHXH quy định về tiền lương tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 6. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXHvà các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2.2. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy theo quy định trong quy chế về nâng bậc lương của doanh nghiệp bạn thì hiện tại lương của bạn ở bậc 4. Khi này bạn phải tham gia bảo hiểm theo bậc lương hiện hưởng là bậc 4. Nếu giữa bạn và công ty chưa hề có một thỏa thuận về tiền lương từ bậc 4 xuống bậc 3 mà công tự định đoạt việc thi  2 lần cùng bậc 3 như vậy là trái với quy định của pháp luật. 

Việc tham gia bảo hiểm xã hội ở mức 3 sẽ ảnh hưởng đến cách tính bình quân tiền lương sau này khi bạn hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần,…

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hà Tuyền - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí