Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Có được phép ký nhiều hợp đồng lao động cùng thời gian không?

  • 10/08/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Trong mọi lĩnh vực, khi phát sinh quan hệ lao động, pháp luật đòi hỏi phải ký kết hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi của các bên. Một người có được ký nhiều hợp đồng lao động không là vấn đề mà nhiều người quan tâm.

  1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

  Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động được xem là một loại hàng hóa để mua bán, trao đổi. Cùng với sự phát triển và hội nhập của nến kinh tế, nhà nước cho phép các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân tuyển dụng lao động thông qua hợp đồng lao động. Về bản chất, quan hệ lao động trong thị trường lao động là quan hệ được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận tự nguyện.

  Bên cạnh đó, pháp luật cũng không có quy định giới hạn một người chỉ được ký một hợp đồng lao động. Người lao động được tư do giao kết nhiều hợp đồng lao động nhưng cần đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  Không giống như việc giao kết, khi chấm dứt hợp đồng lao động cần tuân theo những điều kiện nhất định. Nếu như chưa chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động, tự ý nghỉ và giao kết hợp đồng lao động khác cũng được coi là một người có hai hợp đồng lao động. Với trường hợp này pháp luật quy định xử lý như thế nào là điều mà nhiều người sử dụng lao động quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn cụ thể về trường hợp này, có thể liên hệ Tổng đài Luật sư tư vấn trực tuyến của Luật Minh Gia theo số điện thoại: 1900.6169 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư Email tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp.

  2. Tư vấn về việc người lao động ký hai hợp đồng lao động cùng lúc

  Câu hỏi tư vấn: Luật sư cho hỏi Người lao động có được phép ký cùng một lúc với nhiều người sử dụng lao động không? Nếu có thì quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào? Cụ thể như sau: Tôi hiện đang làm ở công ty A, tôi có ký hợp đồng lao động 2 năm đến 1/4/2014 là hết hạn, đến cuối tháng 3/2014 tôi có xin nghỉ với ban giám đốc công ty nhưng do không thỏa thuận được nên đến ngày 7/5/2014 tôi nghỉ luôn chứ không viết đơn xin nghỉ việc.

  Sau đó công ty giữ lương tháng 4 của tôi và yêu cầu tôi bồi thường 1/2 lương + 30 ngày nghỉ không báo trước vì cho rằng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Trong thời gian nghỉ tôi có xin vào làm cho 1 công ty khác. Công ty biết được điều này và dọa sẽ kiện tôi vì ký hợp đồng với nhiều công ty.

  Tôi muốn hỏi luật sư là:

  1. Tôi có rơi vào trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật không vì tôi chưa hề viết đơn xin nghỉ việc.

  2. Tôi có quyền ký thêm hợp đông lao động với công ty khác hay không?

  Rất mong sự tư vấn của luật sư!

  Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

  I. Về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

  Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động có quy định về loại hợp đồng lao động như sau:  

  "Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".

  Và tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, cụ thể là: "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

  Như vậy, trong trường hợp của bạn đã kí hợp đồng xác định thời hạn là 2 năm với công ty và hết hạn hợp đồng vào ngày 01/04/2014. Nhưng sau khi hết hạn hợp đồng bạn vẫn tiếp tục là việc đến 07/05/2014, nên hợp đồng bạn đã kí với công ty đã tự động trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng bạn phải báo trước ít nhất 45 ngày cho công ty, nếu không bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và bạn có thể phải bồi thường cho công ty.

  Về việc bồi thường cho công ty thì căn cứ tại Điều 43 Bộ luật lao động quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, như sau:

  "1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

  II. Về vấn đề ký kết nhiều hợp đồng lao động:

  Căn cứ theo Điều 21 Bộ luật lao động về giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động có quy định: "Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ".

  Do đó, bạn có quyền ký kết thêm hợp đồng lao động với công ty khác, nhưng phải đảm bảo thực hiện được đầy đủ công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

    Hotline: 1900.6169