Trần Phương Hà

Có được phép cho người lao động hưởng nguyên lương khi rút ngắn thời gian làm việc?

Luật sư tư vấn trường hợp cơ quan có được phép cho người động hưởng nguyên lương khi rút ngắn thời gian lao động và ngày nghỉ hằng tuần được quy định thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Công ty Luật Minh Gia.Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người lao động tôi xin được tư vấn nội dung sau:1. Tại đơn vị tôi có 02 người lao động (NĐ 68) đến ngày 29/9/2019 sẽ đến tuổi nghỉ hưu, nay làm đơn xin được nghỉ giảm giờ làm việc mỗi tuần 01 ngày kể từ ngày 30/9/2018.Như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Nếu giải quyết nghỉ giảm giờ như vây thì có được hưởng lương ngày nghỉ giảm giờ không?2. Do đơn vị tôi mở cửa phục vụ khách suốt, không có ngày đóng cửa nên nhân viên bảo vệ phải nghỉ ngày thường kỳ vào ngày bất kỳ trong tuần. Có trường hợp muốn nghỉ phép vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật như vậy nếu đơn vị giải quyết thì có vi phạm pháp luật không hay là giải quyết nghỉ phép sang ngày thường để ngày T7, CN giải quyết nghỉ thường kỳ.Trân trọng cám ơn Luật Minh Gia.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất,  vấn đề rút ngắn thời gian làm việc

Người lao động trong cơ quan của bạn thuộc đối tượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Vì vậy, quyền lợi và nghĩa vụ của họ được áp dụng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Bộ luật lao động 2012

Theo Điều 15 Bộ Luật lao động 2012 quy định hợp đồng lao động như sau:

Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Do đó, công ty bạn có quyền chấp nhận yêu cầu của người lao động về vấn đề rút ngắn thời gian làm việc mỗi tuần 1 ngày . Việc có được hưởng nguyên lương khi rút ngắn thời giờ hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên mà không trái với quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người lao động này thuộc đối tượng người lao động cao tuổi cơ quan bạn phải đảm bảo họ được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP

Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương

…10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.”

Thứ hai, vấn đề nghỉ hằng tuần

Đối với vấn đề nghỉ hằng tuần được quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.”

Như vậy, cơ quan phải đảm bảo cho người lao động nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Ngày nghỉ hằng tuần do người sử dụng lao động được quyền quyết định phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan. Cơ quan bạn hoàn toàn có quyền sắp xếp nghỉ nghỉ hàng tuần của người lao động vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động- Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay