Trần Tuấn Hùng

Có được hưởng chế độ thai sản khi nghỉ trước thời gian thai sản không ?

Luật sư tư vấn về trường hợp xin thôi việc trước khi nghỉ thai sản thì có được hưởng chế độ thai sản không và


Xin chào quý luật sư, Mình xin trình bày trường hợp của mình như sau: Mình là N, hiện đang mang thai 24 tuần. Mình đóng bhxh từ thang 6/2016 - 3/2017 với mức lương 5tr. Từ tháng 4/2017 - 9/2017 mình đóng bhxh với mức lương 14tr. Do công ty đang có xáo trộn về bộ máy và áp lực công việc ngày càng nhiều nên mình muốn nghỉ thai sản sớm (hết tháng 9/2017), khi đó mình mang thai chưa được 7 tháng như luật bhxh quy định để nghỉ thai sản nhưng đã đóng bhxh được hơn 12 tháng trước khi sinh con. Vậy: 

1. Nếu mình xin nghỉ việc lúc này. Mình vẫn được hưởng bhxh là 6 tháng lương của 14tr + 2 tháng lương cơ sở theo quy định của luật bhxh đúng không ạ? 

2. Nếu vậy thì khi mình mang đơn nghỉ việc nộp công ty và nghỉ đúng thời hạn (sau 30 ngày kể từ ngày nộp đơn), khi nào công ty sẽ thanh toán tiền bhxh cho mình? Hay là cơ quan BHXH sẽ trực tiếp chi trả. 

3. Hợp đồng mình ký với công ty là từ ngày 27/3/2017 - 26/3/2018, nếu mình ráng làm đến đủ 7 tháng mới nghỉ thai sản cho đúng luật, thì trong thời gian mình nghỉ thai sản, công ty có trách nhiệm phải đóng bhxh tiếp cho mình đến khi hợp đồng không ạ? 

4. 2 Vợ chồng mình cùng tham gia bhxh, vậy nếu mình đã nhận chế độ 6 tháng lương + 2 tháng cơ sở vậy chồng mình có được nhận gì từ bhxh không ạ? 

5. Thai được tình theo tuần (1 chu kỳ thai là 40 tuần), vậy luật quy định mang thai 7 tháng trở lên mới được nghỉ thai sản, quy ra 7 tháng theo luật là bao nhiêu ạ? 

Mình nhờ sự hỗ trợ từ quý Luật sư. Trân trọng cám ơn quý luật sư rất nhiều vì đã đọc và giải quyết giúp mình.

 

Trả lời câu hỏi: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư  vấn đến công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Thứ nhất, nếu bạn xin nghỉ việc vào thời điểm hết tháng 9/2017 thì bạn có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội không?

 

Căn cứ Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

b) Lao động nữ sinh con;

...

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

 

Như vậy căn cứ theo Khoản 2 của quy định trên thì trước tiên để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con bạn phải đáp ứng điều kiện là tham gia bảo hiểm xã hội  đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh, trường hợp của bạn đã đủ điều kiện này nên ngay cả khi chấm dứt hợp đồng với công ty tại thời điểm cuối tháng 9/2017 thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là 02 lần mức lương cơ sở (Điều 38, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) và 100% tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. ( Khoản 1, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội 2014)

 

Thứ hai, sau khi nghỉ việc thì tại thời điểm tháng mà bạn sinh con bạn có thể ra cơ quan bảo hiểm Huyện/quận nơi bạn đang cư trú để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản và nhận tiền từ cơ quan bảo hiểm xã hội hồ sơ bao gồm:

 

1.   Giấy khai sinh bản sao (chứng thực) của con;

 

2.   Sổ bảo hiểm;

 

3.   Giấy chứng minh nhân dân của bạn.

 

Thứ ba, nếu bạn tiếp tục làm việc và nghỉ trước 02 tháng trước thời điểm sinh con thì trong thời gian nghỉ thai sản Công ty có trách nhiệm nộp bảo hiểm cho bạn không?

 

Căn cứ Khoản 2, Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

 

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

 

Như vậy trong thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng thì đương nhiên được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, công ty không cần phải nộp sô tiền đó.

 

Thứ tư, cả hai vợ chồng đều tham gia bảo hiểm xã hội mà người vợ đã được hưởng chế độ thai sản thì người chồng có được hưởng gì từ bảo hiểm không?​

 

Căn cứ Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định về Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

 

"Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

 

Và căn cứ Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

 

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 

a) 05 ngày làm việc;

 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

...

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

...

Như vậy, theo Điều 38 nêu trên đối với trợ cấp một lần thì nếu cả hai cùng tham gia bảo hiểm thì chỉ mẹ được nhận, cha được nhận chỉ khi mẹ không tham gia bảo hiểm xã hội. Còn với mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì chỉ trường hợp người mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng mới được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản( Khoản 4, Điều 34)

 

Ngoài ra khi vợ sinh con trong vòng 30 ngày đầu kể từ thời điểm sinh con, người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định tại Khoản 2, Điều 34.

 

Thứ năm, mang thai tháng thứ 7 tương ứng với tuần thứ mấy của chu kỳ thai?

 

Không có quy định của pháp luật về việc quy đổi từ tháng mang thai sang số tuần của chu kỳ thai, như vậy mang thai tháng thứ 7 sẽ tương ứng với tuần thứ 28 của thai kỳ vì mỗi tuần có 7 ngày.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV tư vấn: Nông Diệp - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn