Nguyễn Kim Quý

Có được giữ trợ cấp thôi việc khi người lao động chưa bồi thường thiệt hại?

Luật sư tư vấn về trợ cấp thôi việc của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động khi làm mất mát, hư hỏng tài sản của công ty. Công ty có được giữ trợ cấp thôi việc khi người lao đọng chưa bồi thường?

Nội dung tư vấn: Dạ, em kính nhờ luật sư tư vấn giúp cho Công ty bên em, với sự việc như sau ạ: Công ty bên em là đơn vị 100% vốn Nhà nước. Vừa rồi Giám đốc một chi nhánh của Công ty có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, Công ty chấp thuận và ban hành quyết định thôi việc. Nhưng trong quá trình chi trả tiền trợ cấp thôi việc, Phòng TCKT chưa chi số tiền này vì vị Giám đốc chi nhánh này chưa giải quyết về trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản của Công ty đầu tư tại chi nhánh, cụ thể: - Bán tài sản của Công ty nhưng chưa được Công ty chấp thuận, mặc dù tài sản này đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tốt (có nộp tiền về Công ty nhưng thấp hơn nhiều so với giá thị trường). - Để mất, hư hỏng tài sản của Công ty nhưng không báo cáo, đề xuất Công ty xử lý theo quy định.Vậy xin hỏi Luật sư, việc Công ty chưa thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc đối với Giám đốc chi nhánh như thế là đúng hay sai và hướng xử lý giải quyết việc Giám đốc chi nhánh bán tài sản, làm mất, để tài sản hư hỏng trong thời gian này là như thế nào ạ? Xin chân thành cảm ơn Luật sư ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty của bạn giữ trợ cấp thôi việc của giám đốc có trái quy định của luật không?

Công ty bạn chấm dứt hợp đồng lao động với giám đốc chi nhánh theo thỏa thuận giữa các bên thì công ty có các trách nhiệm theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2012 như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng với giám đốc chi nhánh, công ty bạn phải có trách nhiệm trả đủ tiền lương, tiền thưởng, tiền nghỉ hằng năm, trợ cấp thôi việc,... cho người đó trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, có thể kéo dài đến 30 ngày nếu có những lý do theo quy định của luật như: công ty chấm dứt hoạt động hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ,…, thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế,… Công ty bạn chỉ có thể giữ trợ cấp thôi việc của giám đốc chi nhánh trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày nếu có những lý do theo quy định, quá thời gian này thì việc công ty cố tình giữ trợ cấp thôi việc là trái quy định của pháp luật.

Thứ hai, về việc Giám đốc chi nhánh tự ý bán tài sản, làm mất, làm hư hỏng tài sản của công ty

Điều 130 BLLĐ 2012 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động khi gây ra thiệt hại cho người sử dụng lao động như sau:

“Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Như vậy, nếu công ty bạn đưa ra bằng chứng để chứng minh được thiệt hại là do lỗi của giám đốc chi nhánh thì công ty bạn có quyền yêu cầu người này phải bồi thường thiệt hại theo quy định của luật. Việc bồi thưởng thiệt hại được xem xét dựa trên mức độ lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh gia đình, nhân thân, tài sản của người lao động.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí