Vũ Thanh Thủy

Có được giao kết hợp đồng khoán việc với người lao động?

Hợp đồng lao động được hiểu là một thỏa thuận chung giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện công việc. Hiện nay pháp luật có quy định cụ thể về những loại hợp đồng lao động làm căn cứ để các bên lựa chọn và giao kết phù hợp với tính chất công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Luật sư tư vấn hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật lao động hợp đồng lao động bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng; hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người sử dụng lao động không ký kết các loại hợp đồng nêu trên mà đã ký một số loại hợp đồng không được ghi nhận trong pháp luật lao động, tiêu biểu đó là hợp đồng khoán việc.

Hiện nay trên thực tế, việc doanh nghiệp ký hợp đồng lao động khoán việc diễn ra tương đối phổ biến nhưng không phải trường hợp nào việc ký hợp đồng khoán việc cũng phù hợp với quy định của pháp luật. Việc ký hợp đồng không phù hợp trong nhiều trường hợp sẽ gây ra những rủi ro cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Nếu bạn cũng đang gặp các vướng mắc liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc bạn có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số 1900.6169 để được chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề này.

2. Có được giao kết hợp đồng khoán việc với người lao động

Câu hỏi: Chào luật sư ạ.Cháu có câu hỏi này nhờ luật sư tư vấn ạ. Công ty cháu có thuê nhiều lao động vào làm vệ sinh công nghiệp, năm 2010 họ kí hợp đồng lao động thời vụ 3 tháng, không đóng bhxh, sau đó thì kí 6 tháng và có đóng bhxh. Đến năm 2016 thì công ty lại chuyển sang hợp đồng khoán việc thời hạn 1 năm, hết thời hạn nghỉ 2-3 ngày sau đó đi làm lại, không đóng bhxh nữa, công ty phát bảo hộ lao động, dụng cụ lao động đầy đủ.

Vậy cháu muốn hỏi là công ty kí hợp đồng khoán việc với công việc thường xuyên như vậy là đúng hay sai ạ. Quy định pháp luật thế nào? Cháu xin cảm ơn ạ!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hiện tại, theo quy định của Bộ luật lao động thì có ba loại hợp đồng lao động:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Tại khoản 3 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định về loại hợp đồng lao động, cụ thể:

“Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Nếu công việc mà người lao động làm mang tính chất thường xuyên, liên tục từ 12 tháng trở lên thì việc công ty bạn giao kết hợp đồng mùa vụ là trái với quy định. Khi công ty vi phạm về việc giao kết hợp đồng như trên công ty sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Ngoài ra, bạn có cung cấp sau khi hết thời hạn hợp đồng mùa vụ, công ty tiếp tục giao kết hợp đồng khoán việc với những lao động này.

Hiện nay, pháp luật lao động chưa đưa ra quy định cụ thể về loại hợp đồng khoán việc, tuy nhiên, có thể hiểu hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định, sau khi hoàn thành phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc, bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận khoán thù lao đã thỏa thuận.

Do đó, đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký dưới hình thức khoán việc hoặc hợp đồng mùa vụ mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động. Nếu vi phạm thì công ty bạn sẽ bị xử phạt theo quy định trên.

Gọi ngay