Tuấn Luật sư

Có bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi theo Nghị định 108

Hỏi: Xin luật sư giải thích: tại điểm a, mục 1 Điều 8, NĐ 108 quy định: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi là như thế nào? Có phải ai nếu đúng đối tượng giản biên chế quy định tại điều 6 đều được hưởng tỷ lệ lương hưu là 75% không? Xin cám ơn Luật sư.

Có bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi theo Nghị định 108

Có bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ trước tuổi theo Nghị định 108


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP hiện hành thì những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tại Điều 6 nghị định này thì được tinh giản biên chế. Tuy nhiên, khi tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 thì cần đáp đứng được những điều kiện sau:

Điều 8 – Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Căn cứ vào quy định trên, đối với những người chưa đủ độ tuổi về hưu theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội mà đủ điều kiện về hưu theo nghị định này thì không bị giảm trừ tỉ lệ % lương hưu do nghỉ trước tuổi. Tuy nhiên, vẫn phải căn cứ vào số năm đóng BHXH của từng cá nhân. Đối với những người đủ năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu tối đa khi nghỉ là 75% mà về hưu trước tuổi thì sẽ không bị trừ. Đối với những người chưa đủ năm đóng BHXH để hưởng 75% thì vẫn giữ nguyên ở mức hiện tại của người đó và không bị giảm trừ chứ không được tính tiếp cho họ hưởng mức tối đa 75%.

Trân trọng

Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí