Tuấn Luật sư

Chuyển nơi làm việc có được cộng dồn thời gian nghỉ phép?

Luật sư tư vấn trường hợp chuyển công tác sang xí nghiệp khác trong cùng tổng công ty có được tính thời gian nghỉ phép cộng dồn hay không? nội dung như sau:


Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn hỏi, tôi từng làm ở xí nghiệp vận dụng toa xe X, nay tôi chuyển về xí nghiệp NT làm đều thuộc công ty khách hà nội. Tôi đã nộp bảo hiểm 4 năm khi chuyển nơi làm việc tôi có chuyển bảo hiểm luôn. Nay tôi về làm việc ở xí nghiệp NT được 4 tháng thì tôi được nghỉ phép mấy ngày ah, và quy định về thời gian nghỉ phép thế nào? Cảm ơn luật sư.

Chuyển nơi làm việc có được cộng dồn thời gian nghỉ phép?

>> Luật sư tư vấn về thời gian nghỉ phép năm

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 111 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm (còn gọi là nghỉ phép năm), hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 112 Bộ luật này quy định: Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Cụ thể về việc mà bạn hỏi là bạn từng làm ở xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội, nay chuyển về xí nghiệp nghệ tĩnh làm đều thuộc công ty khách Hà Nội, bạn đã nộp bảo hiểm 4 năm và đã chuyển bảo hiểm, tại chỗ làm mới đã làm việc được 4 tháng.

Theo như những thông tin mà bạn đưa ra có thể hiểu rằng, mặc dù chuyển nơi làm việc nhưng vẫn làm cho công ty xe X – cùng một chủ sử dụng lao động. Thời gian làm việc đến nay là 4 năm 4 tháng. Như vậy, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì ngày số ngày ngỉ được xác định là 52 ngày. Do thời gian làm việc chưa đến 5 năm nên không có căn cứ để tăng số ngày nghỉ theo thâm niên làm việc.

Trân trọng!

Luật gia: Trần Thị Thương - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí