Tuấn Luật sư

Chưa nghỉ phép năm được thanh toán tiền lương như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề người lao động chưa nghỉ hết ngày phép năm thì được thanh toán tiền lương như nào? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1. Tư vấn thanh toán tiền lương nghỉ phép năm cho người lao động

Ngoài lương, thưởng thì thời giờ nghỉ ngơi luôn là điều mà người lao động quan tâm khi đi làm. Mỗi năm, người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ và tiền lương trong thời gian này được tính như nào? Nếu bạn chưa tìm hiểu về chế độ nghỉ hằng năm, bạn có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được nghỉ trong năm làm việc;

+ Nếu người lao động không nghỉ hết ngày phép năm có được hưởng tiền không?

+ Tiền nghỉ phép năm được chi trả như nào?

+ Trình tự, thủ tục khiếu nại về vi phạm trong quá trình giải quyết tiền lương nghỉ phép năm;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm tại tình huống mà Luật Minh Gia tư vấn sau đây:

2. Chi trả tiền lương cho người lao động chưa nghỉ hết ngày phép năm

Hỏi: Em xin luật sư tư vấn cho em vấn đề như sau theo thông tin em tìm hiểu về luật lao động thì:

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì đượcnthanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Nhưng trong luật không nêu rõ là số ngày chưa nghỉ sẽ được thanh toán như thế nào, hiện tại công ty em thông báo là sẽ thanh toán phép năm cho công nhân viên như sau: tổng lương/26 ngày x số ngày chưa nghỉ x 100% như vậy công ty em có làm đúng luật không, do trước đây em làm công ty cũ thì được thanh toán 300%. Rất mong nhận dc sự tư vấn của luật sư.

Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

"3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm".

Theo hướng dẫn cụ thể trên thì việc công ty chị chi trả những ngày nghỉ hàng năm theo công thức "tổng lương/26 ngày x số ngày chưa nghỉ x 100%" là đúng. Việc công ty chi trả cho chị 300% chỉ áp dụng nếu chị đi làm việc trong những ngày nghỉ hàng năm theo nội quy của công ty. Việc chi trả lương trong trường hợp này chị có thể tham khảo quy định sau:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày".

-------------

Câu hỏi thứ 2 - Đã nghỉ việc sau đó hưởng chế độ thai sản thì 06 tháng đó có được coi là đong BHXH không?

Chào luật sư! em có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúpEm có thời gian tham gia BHXH là 9 năm liên tục đến thời điểm em có thai và em muốn thời gian nghỉ thai sản là em muốn nghỉ việc luôn mà không cần chờ đợi đến hết thời gian nghỉ thai sản 06 tháng mới nghỉ việc thì “Thời gian nghỉ thai sản” có được tính hưởng trợ cấp 01 lần Bảo Hiểm Xã Hội không?Mong nhận được câu trả lời từ luật sư. Em cảm ơn rất nhiều. 

Trả lời:Khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH quy định:

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

a) Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

b) Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Nếu tại thời điểm sinh con mà chị chấm dứt HĐLĐ thì thời gian từ khi nghỉ việc cho tới hết 06 tháng thai sản sẽ không được tính đóng BHXH ( tức không được tính hưởng chế độ BHXH 1 lần).

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí