LS Hoài My

Chưa hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn có được gia hạn hợp đồng không?

Luật sư tư vấn về gia hạn hợp đồng với cán bộ công đoàn không chuyên trách. Cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ khi hết hạn hợp đồng lao động thì có được gia hạn? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về lao động

Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì có được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ không? Thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu lâu? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều bạn đọc vướng mắc và đã liên hệ tới Luật Minh Gia để giải đáp. Nếu bạn cũng có những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này thì hãy gửi yêu cầu tư vấn hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp cho bạn.

2. Gia hạn nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật Minh Gia! Vui lòng cho tôi hỏi khi tôi làm việc cho công ty A, tôi ký hợp đồng xác định thời hạn 2 năm. Đến 31/12/2015 tôi hết hạn hợp đồng, nhưng tôi đang giữ chức chủ tịch công đoàn cơ sở công ty đến 2017 mới hết nhiệm kỳ, công ty không muốn gia hạn hợp đồng với tôi. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì để có thể tiếp tục gia hạn đến hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau.

Điều 25 Luật công đoàn 2012 quy định về Bảo đảm cho cán bộ công đoàn như sau:

“1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.”

Căn cứ vào quy định trên, bạn đang giữ chức chủ tịch công đoàn cơ sở công ty đến 2017 mới hết nhiệm kỳ nhưng khi hết hạn hợp đồng công ty không muốn gia hạn hợp đồng thì phía công ty đã làm trái với quy định của pháp luật.

Thủ tục để bạn có thể tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn như sau:

- Thỏa thuận với phía công ty để gia hạn tiếp hợp đồng.

- Làm đơn yêu cầu Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giải quyết (nếu bạn với phía công ty không thỏa thuận được).

- Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn