Tuấn Luật sư

Chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP khi làm việc tại Hội nông dân?

Hỏi: Em chào anh/chị luật sư: Anh/chị giúp em giải đáp vướng mắc như sau. Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP v/v tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện tại em đang làm việc Hợp đồng tại Hội Nông dân huyện Chiêm hóa - Tuyên Quang và được cơ quan đóng bảo hiểm (gọi tắt là hợp đồng trong biên chế), và đang hưởng mức lương 2,34, thì trường hợp của em có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ạ ? quy định trường hợp của em thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện bạn đang làm việc tại Hội nông dân huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang. Hội nông dân này trực thuộc Hội nông dân Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP việc tăng tiền lương cho cán bộ, công chức, có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được áp dụng đối với những Hội có tính chất đặc thù như sau:

 Chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP khi làm việc tại Hội nông dân?

>> Chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP khi làm việc tại Hội nông dân thế nào?

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

3. Hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội nông dân Việt Nam không phải là hội có tính chất đặc thù mà đó là 1 tổ chức. Căn cứ vào Nghị định 45/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội.

2. Nghị định này không áp dụng với các tổ chức:

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

b) Các tổ chức giáo hội.

Căn cứ vào những quy định trên thì trường hợp của bạn không thuộc diện được tăng lương theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Trân trọng!

Luật gia Đào Quang Vinh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí