Cà Thị Phương

Chính sách khi thôi việc ngay theo nghị định 108/2014 về tinh giản biên chế

Tôi là 1 giáo viên sinh năm 1967 (nam) ra trường tháng 9/1988 (tính đến tháng 9/2017 được 50 tuổi và có 29 năm công tác có đóng BHXH) có hệ số lương 4.65 từ tháng 8/2014. Hiện nay vì lý do sức khỏe, ốm đau liên miên không đảm bảo cho công tác giảng dạy nên xin nghỉ thôi việc ngay (bản thân đã đủ điều kiện nghỉ thôi việc ngay) theo Nghị định 108/2014 về tinh giản biên chế của chính phủ. Xin hỏi đến luật sư quy định Khi nghỉ thôi việc ngay theo Nghị định 108 về tinh giản biên chế?

Trả lời: Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Luật Minh Gia, về vấn đề của bác, chúng tôi xin trả lời như sau:

Về chế độ được hưởng khi bác thôi việc ngay

Bác sinh năm 1967, đến năm 2017 bác mới đủ 50 tuổi theo quy định tại điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế thì khi bác thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại điều 6 Nghị định này mà bác không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì khi thôi việc ngay bác sẽ được hưởng các khoản trợ cấp theo quy định tại khoản 1 điều 10 nghị định trên:

"Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội". 


Bác cũng có thể xem thêm quy định tại khoản 1 điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn  Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế thì khi bác thôi việc ngay theo quy định tại khoản 1 điều 10 thì bác cũng sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Chính sách khi thôi việc ngay theo nghị định 108/2014 về tinh giản biên chế 

"3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức".

Như vậy, khi nghỉ thôi việc ngay theo Nghị định 108 về tinh giản biên chế, ngoài việc hưởng các khoản trợ cấp theo khoản 1 điều 10 của Nghị định 108 bác còn được:

- Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội

- Hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Trân trọng !
CV : Nguyễn Thùy - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí