Nguyễn Kim Quý

Chỉ có chồng tham gia bảo hiểm thì có được hưởng trợ cấp một lần không?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu chỉ có người chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì người chồng có được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con không?

Nội dung tư vấn: Xin chào luật sư. Tôi có đều thắc mắc mong được luật sư giải đáp ạ.Về chế độ hưởng bảo hiểm thai sản, sau khi sanh bé đầu vào năm 2018 tôi không đi làm lại nên đã ngừng tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện tôi đang mang thai bé thứ 2 và sẽ sanh bé vào đầu tháng 10/2019 và chồng tôi có tham gia bảo hiểm xã hội vậy khi tôi sanh bé chồng tôi có được hưởng trợ cấp thai sản một lần không? Rất mong được luật sư giải đáp. Tôi chân thành cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Vì bạn không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau khi nghỉ việc tại công ty cũ nên chồng bạn vẫn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nam khi vợ sinh con nếu chồng bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại công ty. Trợ cấp một lần với lao động nam trong trường hợp này được quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, nếu chồng bạn vẫn đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại công ty thì khi bạn sinh con, chồng bạn sẽ đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con, mức lương cơ sở tại thời điểm tháng 6/2019 là 1.390.000 đồng.

Trân trọng.

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí