Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG HƯỞNG TRỞ CẤP HÀNG THÁNG TRƯỚC KHI LUẬT HIỆN HÀNH CÓ HIỆU LỰC

  • 27/01/2021
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  • Chế độ tử tuất là một chế độ được ghi nhận tại cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy chế độ này trong pháp luật được quy định như thế nào? Bài viết sẽ làm sáng tỏ hơn về các quy định về chế độ này, nhất về việc áp dụng pháp luật trên thực tế.

  1. Luật sư tư vấn về chế độ tử tuất

  Chế độ tử tuất nhằm bù đắp sự mất mát của những người ở lại và cũng tránh thiệt thòi cho những người lao động đã, đang tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với những trường hợp áp dụng cụ thể vẫn còn nhiều vướng mắc như:

  - Các trường hợp được hưởng chế độ tử tuất;

  - Điều kiện được hưởng trợ cấp mai táng;

  - Điều kiện được hưởng tiền tuất hàng tháng và tiền tuất một lần.

  2.  Quy định pháp luật về chế độ tử tuất

  Câu hỏi: Chào bạn, hiện tại mẹ đẻ mình không nằm trong chế độ hưởng lương hưu. Bà đang được hưởng chế độ tuất của con gái từ năm 2003 vì con gái bà mất trong độ tuổi lao động và được hưởng mức trợ cấp là 500,000 vnđ. Năm 2012, bố đẻ mình mất và như vậy bà được hưởng chế độ tuất của chồng với mức 500,000 vnd. Mình muốn hỏi xem các chế độ bà được hưởng theo luật sẽ thế nào và căn cứ vào điều luật nào. Cảm ơn bạn và mong sớm nhận được thông tin từ bạn.  

  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Trường hợp của mẹ bạn do phát sinh từ 2003, 2012 nên theo quy định tại khoản 2 điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: 

  “Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng.”

  Do đó, nếu mẹ bạn đang hưởng chế độ tuất hàng tháng thì sẽ vẫn tiếp tục được hưởng chế độ này tuy nhiên mức hưởng sẽ theo pháp luật hiện hành. Bởi vậy, nếu các khoản được hưởng dựa trên mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu thì sẽ được thay đổi tương ứng theo pháp luật từng thời điểm. Cụ thể như sau:

  Về chế độ tử tuất mẹ bạn đang hưởng từ con gái bà từ 2003 thì sẽ được hưởng chế độ tử tuất theo Bộ luật lao động 1994 và văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh. Cụ thể, điều 146 Bộ luật Lao động 1994 và điều 31, 32, 33, 34, 35 Nghị định 12/CP ngày 16/01/1995 Về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội quy định thân nhân người mất được hưởng các chế độ như sau:

  - Mai táng phí: người lo mai táng được nhận tiền mai táng bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu.

  - Tiền tuất hàng tháng: được hưởng tiền tuất hàng tháng khi thỏa mãn đủ hai điều kiện sau:

  + Người mất đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên; nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng; người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; bị mất khi đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc mất do bệnh nghề nghiệp;

  + Về người hưởng: là con dưới 15 tuổi; bố, mẹ, chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp đã hết độ tuổi lao động (55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam).

  Mức tiền tuất hàng tháng bằng 40% mức tiền lương tối thiểu. Nếu mẹ bạn không có nguồn thu nhập nào khác và không còn người thân trực tiếp nuôi dưỡng thì mức tiền tuất hàng tháng bằng 70% mức tiền lương tối thiểu.

  - Tiền tuất một lần: là khoản tiền tuất đối với thân nhân khi họ không đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng, tức đang trong độ tuổi lao động và không bị mất khả năng lao động và người mất đang làm việc. Mức tiền tuất một lần tính theo số thời gian người mất đã tham gia bảo hiểm xã hội tại điều 35 Nghị định 12/CP.

  - Ngoài ra, nếu con gái bà mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian làm việc có thể được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

  Như vậy, vì thông tin chưa đầy đủ nên bạn tham khảo để áp dụng vào trường hợp của bà phù hợp.

  Về chế độ tử tuất của mẹ anh khi bố anh mất năm 2012, chế độ tử tuất sẽ gồm:

  - Trợ cấp mai táng: theo điều 63 Luật Bảo hiểm 2006, nếu bố bạn thuộc các trường hợp sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung:

  + Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đang đóng bảo hiểm xã hội.

  + Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

  + Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

  - Trợ cấp tuất hàng tháng: Theo quy định tại điều 64 Luật Bảo hiểm 2006 đối với trợ cấp này cần thỏa mãn hai điều kiện sau:

  + Đối với người mất phải thuộc một trong các trường hợp: Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đang hưởng lương hưu; chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

  + Đối với mẹ anh để được hưởng phải đã đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc dưới năm mươi lăm tuổi nhưng bị mất khả năng lao động từ 81% trở lên và không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

  Mức trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 đối với bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

  - Trợ cấp tuất một lần theo quy định điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội khi không thỏa mãn một trong các điều kiện trên. 

  Mức trợ cấp tuất một lần theo quy định tại 67 Luật Bảo hiểm xã hội đối với trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: cứ mỗi năm đã đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

  Trên đây là những chế độ mẹ anh có thể được hưởng theo pháp luật lao động, do thông tin chưa đầy đủ nên chúng tôi đưa ra các trường hợp để bạn xem xét và áp dụng vào trường hợp của mình. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật Minh Gia để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   
Bài viết nổi bật