Luật sư Trần Khánh Thương

Vợ sinh chồng được nghỉ mấy ngày?

Không chỉ lao động nữ mà ngay cả lao động nam khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cũng được hưởng chế độ thai sản. Vậy quyền lợi về thai sản đối với lao động nam được quy định như thế nào? Khi vợ sinh con chồng được nghỉ mấy ngày? Luật Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Câu hỏi:

Em không tham gia bảo hiểm, chồng em có tham gia bảo hiểm ở công ty nhưng đã nghỉ việc từ tháng 3/202x đến giờ vẫn chưa chốt được sổ bảo hiểm. Tới đầu tháng 12/202x em sinh con thì chồng em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? hưởng thế nào và chồng em được nghỉ mấy ngày? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản cho nam sẽ bao gồm thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tiền chế độ thai sản tương ứng với số ngày nghỉ và trợ cấp một lần.

Thứ nhất, về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

- Quy định về thời gian nghỉ thai sản của chồng

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Thời gian hưởng chế độ thai sản của chồng khi sinh con như sau:

"…2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

>> Tư vấn về thời gian nghỉ thai sản của chồng, gọi: 1900.6169

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, lao động nam được nghỉ việc từ 5 ngày đến 14 ngày tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

- Mức hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con

Mức hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính như sau: 

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản/24 x số ngày được nghỉ.

Tuy nhiên, đối với chế độ này yêu cầu người lao động nam phải "đang đóng bảo hiểm xã hội" khi vợ sinh con (tức đang làm việc). Chồng bạn đã nghỉ việc từ 3/2021 và hiện nay không tham gia bảo hiểm xã hội nên không được hưởng chế độ này.

- Thứ hai, về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ Điểm a khoản 2 Điều 9, Mục II Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH năm 2015 về điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con như sau:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a)   Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”. 

Mức trợ cấp một lần khi snh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Đối với trường hợp của bạn, bạn dự sinh vào đầu tháng 12/202x, do vậy xét trong 12 tháng trước khi con (từ 12/202x - 11/202x), chồng bạn chỉ đóng BHXH đến hết tháng 3/202x nên không đủ 6 tháng tham gia BHXH. Do đó không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con.

Trân trọng

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí