Trần Việt Dũng

Chế độ nghỉ hưu theo Luật BHXH 2014 có lợi hơn không?

Đề nghị tư vấn : Tôi vào làm công nhân từ ngày 01/01/1989 tại Công Ty cao su Đồng Nai.Đến năm 2008 tôi thôi việc ,nhận tiền thôi việc,và qua làm việc cho Công Ty CP Đồng Nai Kratie ( Campuchia),nhưng tôi chuyển BHXH đóng liên tục cho đến nay. Xin được tư vấn là: chế độ nghĩ hưu của tôi vào năm 2015 có lợi hơn năm 2016 trở đi không? xin cám ơn !

Trả lời : Trước hết cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi xin tư vấn như sau :

Hiện nay Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 chưa có  hiệu lực và  có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1.1.2016. Nếu hiện này bác xin nghỉ việc thì chế độ hưởng hưu của bác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
 
Thứ nhất, nếu bác nghỉ hưu khi đủ tuổi và đủ số năm quy định cụ thể cả Luật 2006 và Luật năm 2014 đều quy định chung đó là người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi hoặc các trường hợp làm công việc nặng nhọc độc hại.
 
Thứ hai, nếu bác nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động  thì có những điều kiện và mức cụ thể mời bác tham khảo bài viết sau : Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Luật BHXH 2006 và 2014 .

Thứ ba, về mức lương hưu  thì  có quy định :
 
NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2018 thì cách tính lương hưu vẫn thực hiện như quy định của Luật BHXH hiện hành. NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, thì mức lương hưu được tính: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm, sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ (cả nam và nữ) được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Đối với NLĐ nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động, mức lương hưu hằng tháng giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.
 
Như vậy việc bác nghỉ hưu năm 2015 hay 2016 nếu nghỉ đủ điều kiện thì chế độ của bác không thay đổi.

Trân trọng!
Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí