Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Chế độ lương và bảo hiểm xã hội của nhân viên y tế học đường

  • 03/09/2015
  • Đỗ Hân
  • Cho em hỏi là nhân viên y tế trường học hợp đồng trường 5 năm mỗi lần kí hợp đồng thanh toán lương đều kí ba tháng la sao? và vì sao như chúng em lại không được tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế về trường? Để được hưởng quyền lợi lao động chúng em phải làm gì?

  Chế độ lương và bảo hiểm xã hội của nhân viên y tế học đường


  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luât Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi giải quyết như sau:

  Trước hết, bạn là nhân viên y tế trường học, vì thế quan hệ lao động của bạn sẽ được điều chỉnh tại Luật Viên chức năm 2010, theo đó vấn đề thanh toán tiền lương thỏa thuận tại HĐLĐ, cụ thể Điều 26 Luật Viên chức quy định về HĐLĐ có chứa nội dung về tiền lương như sau:

  “1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

  e) Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);”

  Theo đó, việc chi trả lương vào thời điểm nào, bằng hình thức gì được thể hiện rõ khi bạn kí HĐLĐ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và đó là sự thỏa thuận giữa hai bên kí kết. Vì vậy, việc thanh toán lương định kì 3 tháng không trái pháp luật. Trong trường hợp của bạn, ngay từ khi đồng ý giao kết hợp đồng bạn đã chấp nhận điều khoản đó hoặc bạn đã không có sự thỏa thuận một cách chi tiết về vấn đề này nên được thực hiện theo phương thức của bên sử dụng lao động.

  Thứ hai, về chế độ bảo hiểm bắt buộc;Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động tại Điều 18 như sau:

  “1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

  a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lư­ơng, tiền công của ng­ười lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;

  h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của ngư­ời lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;”

  Do đó, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là trách nhiệm cuả bên sử dụng lao động, nên trong trường hợp của bạn, bạn không được đóng bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc là trái quy định của pháp luật. Bạn có quyền được đảm bảo các chế độ về lao động, trong đó có bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  Để được hưởng quyền lợi lao động của mình, bạn có thể yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nơi bạn làm việc cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, thậm chí trường hợp có sai phạm rõ ràng hoặc không nhận được thông tin từ bên sử dụng lao động bạn có thể khiếu nai, tố cáo. Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

  “Điều 15. Quyền của người lao động
   
  6. Yêu cầu ngư­ời sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11 Điều 20 của Luật này;
   
  7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;”

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ lương và bảo hiểm xã hội của nhân viên y tế học đường. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  Luật gia: Lê Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169