LS Phùng Gái

Chế độ hưởng lương đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử khi nghỉ hưu trước tuổi?

Câu hỏi tư vấn: Bố tôi năm nay 58 tuổi ( sinh năm 1957) còn 2 năm nữa mới đủ tuổi hưu, theo NĐ 26 của Chính phủ Bố tôi không đủ tuổi tái đắc cử và có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Tính đến thời điểm nghỉ việc (3/7/2015 bắt đầu nghỉ) chờ tuổi bố tôi đóng được 16 năm 2 tháng.


Theo Nghị định 26 của Chính phủ thì:

1, Bố tôi có được hưởng nguyên lương cho tới khi đủ 60 tuổi không.

2, Sau 60 tuổi bố tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện như thễ nào?

Rất mong sự tư vấn của luật sư

Trả lời tư vấn: Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho công ty Luật Minh Gia, để giải quyết thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định khoản 1, Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP  Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm
công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;


d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí.

2. Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

Như vậy, Theo như nghị định này thì khi nghỉ hưu trước tuổi bố bạn vẫn sẽ được hưởng nguyên lương cho tới khi 60 tuổi. Đồng thời sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo Luật bảo hiểm xã hội và hưởng thêm những chế độ nhất định theo nghị định này.

Đối với việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH về đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện:

Điều 8. Đối tượng tham gia

1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.

1.2. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

1.3. Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kể cả xã viên không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1.4. Người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân.

1.5. Người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã nhận BHXH một lần.

2. Người tham gia BHXH tự nguyện đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.

3. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH.

4. Người tham gia khác.

Theo đó, từ thông tin bạn cung cấp cùng với quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì bố bạn vẫn thuộc đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sau 60 tuổi và đã có thời gian tham gia bảo hiểm được 16 năm 2 tháng, mà muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ 20 năm đóng thì  bố bạn vẫn được tiếp tục đóng.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Người tham gia bảo hiểm xã hội nộp 1 bộ hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội, thành phần hồ sơ gồm:

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mẫu TK1-TS;

Trường hợp đã tham gia BHXH thì nộp kèm theo sổ BHXH đã tham gia trước đó;

Sau thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm, trong trường hợp không cấp thì phải ghi rõ lý do, thông báo bằng văn bản cho người tham gia bảo hiểm biết.

Trân trọng!
CV P.Gái – Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí