LS Vũ Thảo

Chế độ hưởng bảo hiểm trong thời kỳ thai sản ?

Nội dung tư vấn: 1. Vợ chồng tôi cùng là GV ra trường năm 2003 và tham gia BHXH từ năm 2003. Nay tôi dự sanh vào tháng 10.2016. Vậy có phải tôi sẽ được hưởng chế độ như sau: - Nghỉ thai sản 6 tháng - Chồng tôi nghỉ chế độ 7 ngày (tôi sinh mổ).

 

Nội dung tư vấn: 2. Cách tính tiền BHXH sẽ chi trả cho tôi tính theo lương 6 tháng liền kề của tôi là như thế nào. Trong đó: - Lương tháng 4 của tôi là 6.800.000đ - Lương tháng 5,6,7, 8,9 của tôi là 7.100.000đ. Có phải cách tính là: 6.800.000 + (5* 7.100.000) = 42.300.000 Bên cạnh đó, tôi được hưởng tiền BH trả 1 lần là 2 tháng lương cơ sở. Như vậy, tống số tiền được hưởng là: 42.300.000 + (2* 1.210.000) = 44.720.000 có đúng không? 3. Chồng tôi cũng tham gia BHXH, như vậy ngoài nghỉ 7 ngày khi tôi sinh mổ thì chồng tôi có được hưởng 2 tháng lương cơ sở không (khi tôi đã được hưởng?) 4. Chế độ khám thai được tính 5 ngày trong cả thai kì sẽ được tính thành tiền hay là thế nào? Nếu được, cần làm thủ tục gì? 5. Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh để hồi phục sức khỏe là 7ngày có ảnh hưởng đến việc trừ tiền lương tháng tôi vào làm việc lại không? Có phải nghỉ nhưng vẫn lãnh lương bình thường? 6. Ngoài BHXH, tôi tham gia BH thân thể thì khi tôi sinh mổ, tôi được chi trả như thế nào? 7. Các thủ tục cần thiết tôi cần có là gì? Tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Gia. Từ những thông tin bạn cung cấp trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

 

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

 

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

 

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 

a) 05 ngày làm việc;

 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

 

Căn cứ quy định trên, người vợ sẽ được nghỉ 06 tháng trước và sau khi sinh con, trước khi sinh được nghỉ không quá 02 tháng. Trong những trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, người chồng có đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ 07 ngày làm việc (trong khoảng thời gian 30 ngày đầu) kể từ khi vợ sinh con.

 

2. Mức hưởng chế độ thai sản.

 

Điều 39 Luật BHXH 2014 (hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) quy định như sau:

 

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;"

 

Căn cứ quy định trên, thời gian tính hưởng bảo hiểm khi bạn nghỉ sinh con được tính là 06 tháng liền trước tháng bạn nghỉ để sinh con. Tức là nếu bạn nghỉ vào tháng 10, thì 06 tháng liền trước là các tháng 4,5,6,7,8,9. Và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

 

(lương tháng 4 + lương tháng 5 + lương tháng 6 + lương tháng 7 + lương tháng 8 + lương tháng9) : 6 = số tiền được hưởng/tháng.

 

Căn cứ vào mức lương đóng bảo hiểm xã hội cụ thể nêu trên thì bạn có thể  tự tính chính xác số tiền bảo hiểm được hưởng. Bên cạnh đó, bạn sẽ vẫn được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương cơ sở tức bằng 1.210.000 x 2 = 2.420.000đ.

 

3. Chồng có được hưởng 02 tháng lương cơ sở khi vợ đã được hưởng.

 

Về vai trò của BHXH khoản 1 điều 3 luật BHXH quy định: Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014 về trợ cấp một lần như sau:

 

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

Như vậy, có thể thấy chỉ trong trường hợp sinh con mà chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha mới được hưởng trợ cấp một lần này; và nếu như người mẹ đã tham gia bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ thai sản cùng với trợ cấp một lần khi sinh con thì cha sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương nêu trên.

 

4. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 

Theo quy định của luật BHXH 2014 Điều 32, bạn được nghỉ 05 ngày để đi khám thai trong suốt thai kỳ. Tiền lương của bạn trong 05 ngày này được tính thành tiền và do cơ quan bảo hiểm chi trả.

 

5. Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

 

Điều 41 Luật BHXH 2014 quy định:

 

"1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

 

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

 

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

 

Theo quy định trên, thời gian nghỉ sau sinh của bạn tối đa là 07 ngày. Và mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.  Tức là trong thời gian bạn nghỉ sau sinh, bạn không được hưởng lương do cơ quan làm việc của bạn chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn với mức 30% mức lương cơ sở/ 1 ngày.

 

6. Có được hưởng bảo hiểm thân thể khi sinh.

 

Luật BHXH 2014 chỉ chi trả bảo hiểm đối với các trường hợp mà luật này quy định. Tham gia bảo hiểm thân thể là việc bạn ký hợp đồng bảo hiểm với một công ty bảo hiểm (việc tham gia này là tự nguyện, không thuộc trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội). Do đó bạn có được hưởng bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm thân thể hay không phải căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm mà bạn đã ký.

 

7. Thủ tục hưởng các chế độ thai sản

 

Căn cứ theo Quyết định 636/QĐ - BHXH năm 2016, để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

 

- Sổ bảo hiểm.

 

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con. 

 

- Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú (nếu nghỉ 05 ngày khám thai trong thời gian thai kỳ mà chưa làm thủ tục hưởng BHXH).

 

Trường hợp của bạn sinh mổ, chồng bạn cũng cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên và thêm giấy xác nhận của cơ sở y tế về việc sinh con phải phẫu thuật.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chế độ hưởng bảo hiểm trong thời kỳ thai sản ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng./.

CV Bảo Châu - Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn