Luật sư Trần Khánh Thương

Chế độ được hưởng khi về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế

Em kính chào các anh chị của hội luật gia! Xin cho em được hỏi: Mẹ em muốn nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108. Năm sinh của mẹ em là 29/8/1963. Là giáo viên mầm non. Ngày tham gia đóng BHXH : 12/11/1986. Quá trình công tác: Từ ngày 1/8/1986 đến ngày 31/12/2012 công tác tại Phòng Giáo Dục. Mã ngạch cán sự.Hệ số lương 4.06

Đến ngày 1/3/2013 mẹ em chuyển công tác về làm hiệu phó tại 1 trường Mầm Non: hệ số lương 4.06, vượt khung 5%, PC chức vụ 0.35%.

Đến ngày 1/4/2014. hệ số lương 4.06, vượt khung 6%, PC chức vụ 0.35%.

Đến ngày 1/4/2015. hệ số lương 4.06, vượt khung 7%, PC chức vụ 0.35%.

Mẹ em muốn nghỉ hưu năm 2016. Vậy xin anh chị hãy tính giùm mẹ em nếu như nghỉ thì được nhận bao nhiêu tiền và các chế độ.

 Em xin chân thành biết ơn.

 

Chế độ được hưởng khi về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế


Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:
 

Thứ nhất, để được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế, mẹ chị phải đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 6 nghị định trên.
 

Thứ hai, chế độ của mẹ chị được hưởng nếu thuộc trường hợp tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
 

Theo thông tin chị cung cấp, mẹ chị sinh 1963 vậy đến 2016 mẹ chị được 53 tuổi.
 

Thời gian tham gia bảo hiểm bắt đầu từ tháng 12/11/1986 đến tháng 12/11/2016 sẽ được tròn 30 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Với điều kiện trên, mẹ chị sẽ được áp dụng chế độ về hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế. Cụ thể tại Điều 8, Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định.

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

 

Như vậy, tuỳ vào thời điểm có quyết định tinh giảm biên chế đối với mẹ chị (trước hay sau 12/11/2016 – 53 tuổi hay trên 53 tuổi) mà mẹ chị có thể hưởng chế độ theo khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 8 nêu trên.

 

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí