Bùi Hoài My

Chế độ cho quân nhân ra quân năm 1982

Bộ đội tham gia kháng chiến khi xuất ngũ được hưởng các chính sách ưu đãi như nào? Pháp luật hiện hành quy định như nào về các chế độ trợ cấp, bảo hiểm…đối với sĩ quan, hạn sĩ quan, quân nhân?

Để nắm rõ các quy định pháp luật về các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bộ đội từng tham giá kháng chiến cứu nước đã xuất ngũ bạn hãy gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Minh Gia hoặc Gọi: 1900.6169, chúng tôi sẽ trợ giúp cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông qua tình huống mà Luật Minh Gia giải đáp sau đây:

Câu hỏi tư vấn: Chào quý văn phòng! Tôi có chút thắc mắc về chế độ cho quân nhân những năm 1982 muốn nhờ quý văn phòng tư vấn. Bố tôi nhập ngũ năm 1978 tới năm 1982 xuất ngũ. Đóng quân tại đồn biên phòng và có tham gia chiến dịch biên giới tháng 2 năm 1979. Bố tôi muốn hỏi về chế độ cho quân nhân giai đoạn này như chế độ tiền trợ cấp, bảo hiểm, quy định về bằng khen, huân huy chương cho quân nhân. Xin chân thành cảm ơn quý văn phòng và mong sớm nhận được thư hồi đáp!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ áp dụng và giải quyết trường hợp của bạn hỏi theo quy định của Quyết định 62/2011/QĐ-TTg để giải quyết vụ việc này như sau:

Thứ nhất về chế độ trợ cấp:

Điều 2 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 TTLT 01/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC có quy định về Đối tượng áp dụng:

“2. Đối tượng áp dụng

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, bao gồm cả lực lượng công an nhân dân vũ trang, bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ (gọi chung là quân nhân), người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, cơ yếu, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01 tháng 4 năm 2000;

…”

Và Điều 3 Quyết định 62/2011/ QĐ-TTg có Quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế:

“1.Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:

a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;

b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;

…”

Theo quy định pháp luật nêu trên, nếu như bố bạn trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988 và đã xuất ngũ trước ngày 01/4/2000 thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo khoản 2 Điều 5 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg:

“Điều 5.Chế độ trợ cấp

2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.

Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Theo đó, bố bạn tham gia kháng chiến từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng, từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Thứ hai, về chế độ bảo hiểm y tế: Nếu bố bạn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Cụ thể, bố bạn sẽ được tham gia BHYT theo diện kháng chiến, mức hưởng BHYT được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Thứ ba, về khen thưởng huân huy chương:

Theo Mục III tại Hướng dẫn 124/HD-CT năm 2015 có quy định về Đối tượng khen thưởng ở tuyến 1 Biên giới phía Bắc, Hải đảo xa:

“Quân nhân, công nhân viên quốc phòng có thời gian phục vụ dài hạn ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, ở hải đảo xa được xét khen thưởng theo niên hạn như sau: những người có 05 năm trở lên phục vụ trong quân đội, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên được tặng thưởng Huân chương Chiến công, tùy theo thành tích của mỗi người”.

Theo đó, đối với quân nhân, công nhân phải có 5 năm phục vụ trong quân đội, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc được tặng Huân chương Chiến công, tùy theo thành tích của mỗi người.

Như vậy, bố bạn tham gia phục vụ trong quân đội chưa đủ 5 năm trở lên nên sẽ không đủ điều kiện để được Nhà nước tặng Huân huy chứng Chiến công.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí