Lò Thị Loan

Chế độ chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Trợ cấp thôi việc là loại trợ cấp cấp thông thường mà NSDLĐ phải trả khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho thời gian làm việc mà NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia hoặc không đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật VN. Vậy chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào?

Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về trợ cấp thôi việc.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về trợ cấp thôi việc như:

+ Nắm được các điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc;

+ Nắm được các trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thôi việc;

+ Biết được mức hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp uật;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về trợ cấp thôi việc.

Nội dung tư vấn: 1. Tôi đi làm công ty liên doanh từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 5 năm 2005 thì hết hạn liên doanh, tôi được chuyển sang công ty cổ phần khoáng sản từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 4 năm 2017. Do công ty không bố trí được việc làm, tôi làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, công ty đã nhất trí cho tôi nghỉ và có quyết định kèm theo, nhưng tôi thấy công ty chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho tôi. Hỏi: a)như thế thì công ty đã làm đúng luật chưa? b) Nếu được công ty giải quyết chế độ, thì cách tính như thế nào? 2. - Những tháng lương cuối cùng của tôi theo chế độ của sổ bảo hiểm xã hội là 7.360.000 đồng một tháng, thì tôi được công ty thanh toán chế độ trợ cấp thôi việc như thế nào.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Trường hợp bạn đã làm việc tại công ty thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên thì khi  công ty không bố trí được việc làm mới nên bạn xin chấm dứt hợp đồng lao động và được công ty đồng ý, do đó khi chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn được chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, những tháng tiền lương cuối cùng của bạn theo Hợp đồng lao động là 7.360.000 đồng, nên đây sẽ là căn cứ để tính trợ cấp thôi việc của bạn. Tuy nhiên, hiện tại công ty chưa thực hiện nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì từ ngày 01/01/2009 người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và từ ngày 01/01/2015 thì sẽ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2013 (chỉ được hưởng trợ cấp thôi việc đến năm ngày 31/12/2008, sau thời gian này sẽ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm).

Thời gian để tính trợ cấp thôi việc của bạn là tổng thời gian bạn đã làm việc thực tế tại công ty trừ đi thời gian bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với trường hợp của bạn, thời gian để tính trợ cấp thôi việc được chia thành hai trường hợp để tính như sau:

Trường hợp 1: Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt như sau:
“b) Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Căn cứ quy định này,nếu sau khi hết thời hạn liên doanh tại công ty liên doanh thì công ty được chia tách ra hoạt động, bạn làm việc tại công ty được tách ra (Công ty cổ phần khoáng sản) từ tháng 5/2005 và đến tháng 4/2017 bạn chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty này có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã là việc cho người sử dụng lao động trước khi chia tách doanh nghiệp.

Do đó, thời gian tính trợ cấp thôi việc của bạn được xác định từ tháng 1/1997 đến ngày 31/12/2008, vậy Công ty cổ phần khoáng sản phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn là 12 năm.

Tuy nhiên, nếu bạn đã được công ty liên doanh chi trả từ tháng 1/1997 đến hết tháng 4/2005 thì hiện tại bạn sẽ chỉ được chi trả từ tháng 5/2005 đến 31/12/2008.

Trường hợp 2: Đây là hai pháp nhân độc lập, thì công ty liên doanh phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn từ tháng 1/1997 đến hết tháng 4/2005 (tức 8 năm 3 tháng), được làm tròn lên 8,5 năm (nếu khi hết hạn liên doanh mà công ty đã trả thì hiện tại sẽ không được trả).

Công ty cổ phần khoáng sản có nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn từ tháng 5/2005 đến 31/12/2008 (tức 3 năm 7 tháng), được làm tròn lên 4 năm.

Công thức để tính trợ cấp thôi việc:

Tiền trợ cấp thôi việc = tổng thời gian để tính trợ cấp thôi việc x tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x ½.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí