Triệu Lan Thảo

Hỏi về chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng

Bệnh viện tôi có ký HĐLĐ xác định thời hạn lần hai với NLĐ (01/12/2016-31/12/2017). Ngày 29-12-2017 NLĐ viết đơn xin nghỉ việc để chưa bệnh. Bên Bệnh viện đã gọi điện thông báo cho NLĐ nhưng NLĐ vẫn không lên cơ quan làm việc. Hỏi Bv có đơn phương chấm dứt HĐLĐ được không ?, phải làm thủ tục gì?

Kính gửi: Luật sư. Bệnh viện tôi có một trường hợp lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn lần 2 (01/12/2016 - 31/12/2017). Ngày 29/12/2017 trước ngày hết hạn HĐLĐ 2 ngày, người lao động viết đơn xin nghỉ việc điều trị bệnh Lao.Lao động đó nghỉ từ 29/12/2017 đến ngày là 03 tháng và cũng đã hết hạn hợp đồng lao động từ 01/01/2018. Cơ quan đã gọi điện thông báo cho khoa nơi lao động làm việc và cho người lao động được biết về việc đã hết hạn hợp đồng. Nhưng người lao động vẫn nghỉ và không lên cơ quan làm việc. Nay khoa có gửi biên bản về việc lao động nghỉ không đến khoa làm việc và cũng không thông về quá trình điều trị với khoa. Trường hợp này bệnh viện tôi có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động đó hay không? và trình tự giải quyết là như thế nào do lao động đã nghỉ việc đến tháng thứ 03 và bệnh viện cũng chưa ký hợp dồng tiếp với lao động đó do lao động không đến làm việc và hợp đồng cũng đã hết.Trân trọng!Thanks & best regards, 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 36 Bộ Luật lao động 2012 quy định Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

"1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã."

Nhận thấy HĐLĐ giữa bên bệnh viện và NLĐ đến ngày 31-12-2017 là hết, đồng nghĩa đến ngày đó HĐLĐ sẽ đương nhiên chấm dứt. Bên bệnh viện có quyền ký tiếp tục ký thêm HĐLĐ với NLĐ hoặc không ký HĐLĐ nữa. Việc kết thúc hợp đồng lao động phải được báo trước cho NLĐ theo quy định tại điều 47 Bộ Luật lao động 2012 Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán"

Theo quy định trên, trước khi HĐLĐ hết thời hạn, bên BV phải báo bằng văn bản cho NLĐ trước 15 ngày để người lao động biết và bàn giao các giấy tờ, công việc có liên quan. Nếu vi phạm việc báo trước sẽ bị XPVPHC theo Điều 7 NĐ 95/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bằng NĐ 88/2015/NĐ-CP): Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn" .

Mọi quyền lợi của người lao động trong thời gian nghỉ ốm, đau sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội về chế độ ốm đau 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Đoàn Văn Chiến - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí