Tuấn Luật sư

Chấm dứt hợp đồng lao động trái luật - quyền lợi của người lao động

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật - Quy định chung và vấn đề về quyền lợi của người lao động như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động trong những trường hợp sau:

a. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo Hợp đồng;

b. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 Bộ luật Lao động;


c. Người lao động làm theo Hợp đồng không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn đủ từ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền… mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp Hợp đồng lao động;

d. Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ;


e. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.


Trong trường hợp người lao động không vi phạm những điểm trên mà người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động mà không thông báo cho người lao động là trái pháp luật.

Theo quy định của pháp luật trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật thì:


1. Phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo Hợp đồng lao động đã ký;

2. Phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, ngoài khoản tiền được bồi thường trên thì người lao động còn được doanh nghiệp trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp nếu có (áp dụng cho trường hợp người lao động làm việc thường xuyên đủ từ 12 tháng trở lên).

Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường và khoản tiền trợ cấp trên, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt Hợp đồng lao động.

P. Luật sư tư vấn

Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí